Sustainable Development

Sustainable Development

‘ท็อปส์’ ชูแนวคิดร้านค้าเพื่อความยั่งยืน จับมือ ‘ยูนิลิเวอร์’ และ ‘เอสซีจีซี’ เปิดตัว “รีฟิล สเตชั่น” แห่งแรกที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต เวสเกต

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพลาสติกช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่เป็นแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) และถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ พื้นที่ฝังกลบ และต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปี สำหรับประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณปีละ 2 ล้านตัน แต่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพียงปีละ 0.5  ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 1.5 ล้านตัน ไม่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จากปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างและการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิต ผู้คน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะพลาสติกและรณรงค์ให้เกิดการใช้ซ้ำ นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ‘ท็อปส์’ ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกที่ได้ริเริ่มความร่วมมือกับ ‘ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย’ และ ‘เอสซีจีซี’ ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เปิดตัวโครงการนำร่อง “สถานีเติมผลิตภัณฑ์ หรือ รีฟิล …

Read More »

เอ็ม บี เค บริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีคุณค่า ประหยัดน้ำ ลดการใช้พลังงาน สร้างความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

อย่างที่ทราบกันดีว่า “น้ำ” มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนการการดำเนินธุรกิจทั้งในกระบวนการผลิตและบริการรวมถึงการอุปโภคบริโภค แต่ผลที่ตามมานั้น คือ “ปัญหาน้ำเสีย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจการประมูล และธุรกิจการเงิน ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องตอบโจทย์กับการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจ ที่สำคัญต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และสอดคล้องกับกฎหมาย นายประหยัด บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหลักที่ เอ็ม …

Read More »

ดัชนี DJSI คืออะไร เน้นการประเมิน 3 ด้านคือ ESG

ใคร ๆ ที่ทำธุรกิจก็ย่อมต้องการให้ธุรกิจเติบโต จริงอยู่ว่าการคิดถึงผลกำไรเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณอาจทำธุรกิจได้ในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งก็แน่นอนว่าคุณคงไม่ถูกใจสิ่งนี้เท่าไร เพราะเจ้าของธุรกิจทุกคนย่อมต้องการให้ธุรกิจของตนดำเนินต่อไปได้ยาวนานที่สุด ยิ่งถ้าธุรกิจของคุณโดนใจนักลงทุน และเจาะใจของผู้บริโภค รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วย นั่นล่ะ คือความสำเร็จสูงสุดที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเลยก็ว่าได้

Read More »

เอ็นทีทีชี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดัน 44% ขององค์กรธุรกิจ ผลการดำเนินงานพุ่ง

ผลการสำรวจล่าสุดของเอ็นทีทีย้ำ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม หนุนธุรกิจโต โตเกียว – 22 กุมภาพันธ์ 2565 — เอ็นทีที เผยผลการสำรวจความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกในรายงาน “Innovating for a Sustainable Future” พบว่า 44 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรธุรกิจสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายงานระบุว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความจำเป็นตามหลักจริยธรรมและต่อการดำเนินธุรกิจในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเชิงบวกและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ 69 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารทั่วโลก ยอมรับว่านวัตกรรมดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รายงาน “Innovating for a Sustainable Future” เป็นการสำรวจความยั่งยืนขององค์กรระดับโลก จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างเอ็นทีทีและ ThoughtLab เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการก้าวสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน สาระสำคัญของผลการศึกษา รายงานฉบับนี้ ได้สำรวจบริษัท 500 แห่งทั่วโลก เพื่อศึกษาแนวทางที่บริษัทต่างๆ ได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผสานเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงผลที่ได้รับ โดยผลการศึกษามีสาระสำคัญ ดังนี้ ผลการสำรวจพบว่า ปัจจุบันองค์กรต่างๆ …

Read More »

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมกับภาคเอกชน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตาม เร่งรัด เสนอแนะการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามหน้าที่หนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 270 คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ กำหนดลงพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามงานด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานของคณะกรรมาธิการฯ โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในวันแรก คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ เดินทางไปยังบ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ เพื่อศึกษาติดตามการปฏิรูปประเทศ ประเด็นทรัพยากรดิน ภายใต้แผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็น Big Rock เรื่องหนึ่งในแผนของคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ โดยติดตามแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านห้วยขาบที่เกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิต 8 ราย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ขณะนั้น พลเอก ฉัตรชัยฯ ดำรงตำแหน่ง …

Read More »

“ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดแถลงข่าว “ทศวรรษวิถีใหม่ บริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”(New Normal Decade @iRVP Strives Road Safety Culture) เพื่อประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2564 ในการให้บริการประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน” โดยยึดหลักการดำเนินงานผ่าน 4 พันธกิจหลักได้แก่ พัฒนาระบบบริการสินไหม,ขยายหลักประกันสู่ประชาชน,มุ่งมั่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ภาคภูมิใจคู่หลักธรรมาภิบาล โดยเน้น“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทกลางฯ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่ในการบริหารเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยทุกคน ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ รวมทั้งทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและประเทศอีกด้วย โดยบริษัทกลางฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน”ภายใต้กรอบพันธกิจ 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย …

Read More »

โครงการ OUR Khung BangKachao รับพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ “คุ้งบางกะเจ้า” พร้อมหนุน กรมป่าไม้ – ปตท. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต่อเนื่อง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 2 ฉบับ ประกอบด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ (โครงการสวนกลางมหานคร) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง โครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา กับกรมป่าไม้ และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึง “โครงการ OUR Khung BangKachao” ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในรูปแบบสานพลังความร่วมมือ (Social Collaboration …

Read More »

เอสซีจี เผยกลยุทธ์ธุรกิจ 2564 เร่งเครื่องรับความท้าทายยุค New normal

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจเอสซีจี ประจำปี 2564 ว่า “เอสซีจี มุ่งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน โดยพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) และการลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างการเติบโตระยะยาว ด้วยกลยุทธ์ 2 ด้าน 1.) ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และนำของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ตั้งเป้าเดินหน้าองค์กรสู่ Net Zero ภายในปี 2050 และมุ่งต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจSolar Energy เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือก 2.) ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจสู่ New Normal Digitalization โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อเสนอสินค้าและบริการ …

Read More »

ไทยเบฟ ครองอันดับ 1 DJSI อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3 ปีซ้อน ยกระดับความยั่งยืน นำความภาคภูมิใจของคนไทยไปสู่ระดับโลก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices -DJSI) ประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และประเภทดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจำปี 2563 และได้รับการจัดอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทำให้ปีนี้ไทยเบฟ ได้รับการคัดเลือกและจัดลำดับให้เป็นสมาชิกของ DJSI World Index เป็นปีที่ 4 และ DJSI Emerging Market Index เป็นปีที่ 5 ไทยเบฟ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ             พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว …

Read More »

มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเศรษฐกิจฐานรากตามชนบทต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนเลยก็ว่าได้ เพราะหากขาดการเติบโตอย่างแท้จริจากส่วนนี้ไปแล้วก็ยากมากที่ประเทศจะสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และการจะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แข็งแกร่งก็จำเป็นที่ต้องมีการร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐบาล รวมไปถึงภาคสถาบันการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนแล้ว นอกจากนี้พวกเขาก็ยังลงไปทำงานกับท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายคือส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ได้แถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรม การวิจัยและการบริการวิชาการ สร้างคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทาง มทร.ธัญบุรี มีการผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยในทุกภาคส่วน มีการหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University) ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน สามารถนำงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง” ทางด้าน ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทีมผู้วิจัย …

Read More »