Invesment

ประกันชีวิตยื่นไฟล์ลิ่งเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทยประกันชีวิตยื่นไฟล์ลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีคุณภาพ เสริมศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านองค์กรรองรับวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณปี 2565 ซึ่งจะเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO ทั้งนี้ …

Read More »

‘ออสเตรีย’ ประเทศที่กำลังซื้อสูงกว่าไทย 3 เท่าตัว เสิร์ชคีย์เวิร์ด ‘เครื่องแกงไทย’ ติดอันดับ 1 หมวดอาหาร!! เปิดทางกระตุ้นยอดขายกะทิ-เครื่องแกงผู้ประกอบการ

Food Aus

‘ออสเตรีย’ ประเทศที่กำลังซื้อสูงกว่าไทย 3 เท่าตัว เสิร์ชคีย์เวิร์ด ‘เครื่องแกงไทย’ ติดอันดับ 1 หมวดอาหาร!! เปิดทางกระตุ้นยอดขายกะทิ-เครื่องแกงผู้ประกอบการ

Read More »

ผลจัดอันดับ ‘พาสปอร์ตทรงอิทธิ’ พบข้อมูลสุดเหลื่อมล้ำ หรือ ‘โควิด-19’ จะเป็นแค่ข้ออ้างปิดกั้นเสรีภาพการเดินทาง?

Passport

ผลจัดอันดับ ‘พาสปอร์ตทรงอิทธิ’ พบข้อมูลสุดเหลื่อมล้ำ หรือ ‘โควิด-19’ จะเป็นแค่ข้ออ้างปิดกั้นเสรีภาพการเดินทาง?

Read More »

AI ตรวจจับกลโกงทุกรูปแบบ จะได้ผลแค่ไหน? เปิดข้อมูลสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ตลาดทุนโกงกันยับ!!

AI ตรวจจับกลโกงทุกรูปแบบ จะได้ผลแค่ไหน? เปิดข้อมูลสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ตลาดทุนโกงกันยับ!!

Read More »

MAJOR คืนชีพเต็มที่เร็ว ๆ นี้!! พาเหรดหนังใหญ่เข้าโรงไม่เว้นสัปดาห์ เป้าขั้นต่ำ 100 ล้านบาทต่อเรื่อง

MAJOR คืนชีพเต็มที่เร็ว ๆ นี้!! พาเหรดหนังใหญ่เข้าโรงไม่เว้นสัปดาห์ เป้าขั้นต่ำ 100 ล้านบาทต่อเรื่อง

Read More »

“ซีแพนเนล” กระแสแรง! จนต้องจับตามอง พร้อมลงสังเวียนเทรด 30 กันยายนนี้ ธุรกิจน่าลุ้นต่อ โอกาสเติบโตสูงในภาวะขาดแคลนแรงงาน!!

Cpanal

“ซีแพนเนล” กระแสแรง! จนต้องจับตามอง พร้อมลงสังเวียนเทรด 30 กันยายนนี้ ธุรกิจน่าลุ้นต่อ โอกาสเติบโตสูงในภาวะขาดแคลนแรงงาน!!

Read More »