Home / BUSINESS ANALYTIC (page 5)

BUSINESS ANALYTIC

สรุปรวม EVENT ต่างๆที่ต้องมี IMPACT ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภาพรวม

Plant Based Food Future of Meat เมื่อเนื้อสัตว์ทดแทนมาเร็วกว่าที่คิด

Plant Based Food

Plant Based Food เนื้อสัตว์เทียม เนื้อไร้เนื้อ เนื้อสัตว์ปลูก หรือเนื้อสัตว์จากพืช เป็นอาหารที่ผลิตขึ้นทดแทนเนื้อสัตว์ ที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแปรรูปมาจากพืชให้มีรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์

Read More »

จับกระแส Trend Digital marketing ในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Digital marketing

กระแสเร่ืองของปัจจุบัน Trend Digital marketing ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือด ธุรกิจทั่วโลก แม้แต่ในไทย และอาเซียน ก็จำเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน… highlight เทรนด์การตลาดดิิจิทัลในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกช่องทาง โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านช่องทางมือถือ ที่พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 51% จากมูลค่าโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทยทั้งหมด จับกระแส Trend Digital marketing ไทย -อาเซียน ในเกมการแข่งขันของโลกธุรกิจทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ ได้ก้าวสู่ยุคของการใช้ “ข้อมูล” (Data) เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการที่โลกเข้ายุคของการใช้ข้อมูลมากขึ้นส่งผลทำให้วิธีกามรดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเปลี่ยนไปใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย และแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ มากขึ้น เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าวจะเห็นว่าผุ้ประกอบธุรกิจทั่วโลกได้ เร่งปรับตัวเป็นอย่างมาก เพื่อสื่อสารกับผู้โภค ในขณะที่ประเทศไทย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย เองก็แทบไม่ต่างกัน  ซึงจากการเปิดเผยผลการสำรวจที่ทาง ฮีโร่ลีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูลเชิงลึกแถวหน้าของประเทศไทย …

Read More »

นักจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบทบาทใหม่ของ เอไอ และเทคโนโลยีเกิดใหม่

เอไอ

เอไอ หรือ ปัญญาประดิษฐ์  ( Artificial Intelligence :Ai )  ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไม่เพียงถูกนำมาใช้ในเชิงพัฒนาธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจุบันเทคโนโลยีที่ว่านี้ กำลังถูกนำมาใช้ทั้งในอุตสาหกรรมการเกษตร ทรัพยากรน้ำ พลังงาน และการขนส่ง อีกทั้งช่วยจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างมีนัยสำคัญ

Read More »

DHL ปักหมุดลุยให้บริการผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ไทย

DHL

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย (DHL Supply chain Thailand) เล็งเห็นศักยภาพ อี-คอมเมิร์ซ (e-commerce) เตรียมนำเสนอโซลูชั่นโลจิสติกส์ส่งเสริมการขยายธุรกิจของลูกค้า highlight อุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซของไทย มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 14% ในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อปี ค.ศ. 2018 โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไปที่ 103,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำไปสู่โอกาสการเติบโตราว 20% ในปี 2562 นี้ ดีเอชแอล ซัพพลายเชนโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรารวมถึงสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคแบบครบวงจรของเรา คลังสินค้าสำหรับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (e-Fulfillment Center) ที่มีกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คลังสินค้า โซลูชั่นการขนส่ง และอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับยานพาหนะขนส่ง DHL โดดร่วมวงลุยให้บริการผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ไทย  ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย โดดเข้าสู่ธุรกิจบริการขนส่งสำหรับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแบบครบวงจร หลังธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความต้องการระบบการดำเนินงานที่ต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ มร.เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย (ประเทศไทย เวียดนาม …

Read More »

แก้วิกฤตขยะพลาสติก ด้วยธุรกิจ Circular Economy

Circular Economy

เมื่อโลกเกิดวาระใหม่ ก็ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นเช่นกัน แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy” จึงก่อกำเนิดเติบโตขึ้นมา พร้อมกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างระดมสมองกันแก้ไขในตอนนี้ เนื่องจาก “ขยะพลาสติก” เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาล และทยอยส่งผลกระทบหลายด้าน จนหลายประเทศจับมือกันจัดการปัญหาดังกล่าว เพราะต้องการหลีกเลี่ยงและลดการใช้พลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy” จึงมีการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกใช้ทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้ และการจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ บนหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และที่สำคัญคือ การใช้ทรัพยากรอะไรก็ตาม จะต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะในการผลิตมีทั้งต้นทุนและวัตถุดิบที่สูญเสียไป     โดยเศรษฐกิจหมุนเวียน แบ่งวัสดุในระบบออกเป็น 2 แบบ คือ 1.กลุ่มวัสดุชีวภาพ (Biological Materials) หรือ วัสดุที่มาจากธรรมชาติ และผ่านกระบวนการที่แทบไม่ปนเปื้อนสารเคมี ทำให้ย่อยสลายคืนสู่สิ่งแวดล้อมได้ …

Read More »

E-Sport อาชีพค้านสายตาผู้ใหญ่กับรายได้ที่ไม่ไร้สาระ

หากย้อนกลับไปเมื่อสัก 20 ปีที่แล้ว เชื่อว่าเมื่อมีการพูดถึง Topic อาชีพในฝัน อาชีพอันดับแรก ๆ ที่ต้องติดโผคงหนีไม่พ้น หมอ ครู ทหาร หรือตำรวจ อย่างแน่นอน แต่เมื่อโลกขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่ทุกสิ่งบนโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อาชีพในฝันของเด็กไทยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ

Read More »

dtac ตั้งเป้าช่วยธุรกิจ SME ก้าวข้ามกับดักต้นทุนด้วยนวัตกรรมแบบ “สบายใจ”

dtac

ดีแทค (dtac) ตั้งเป้าช่วย SME ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้วยแพ็คเกจที่มากจากแนวคิดการสร้างความมีส่วนร่วม ที่เน้น “ง่าย” และ “สะดวก”… highlight ความท้าทายธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) ในปัจจุบันนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น “ช่วงเวลาของการแข่นขัน” เรื่องของความภักดีต่อเเบรนด์ (Brand Loyalty) นั้นแทบจะน้อยมาก แค่เพียงรู้สึกไม่สะดวก ก็พร้อมจะไปใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นในทันที่ ขณะที่ “ความไม่แน่นอน” การทำตลาดทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้ เพราะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแบรนด์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการธุรกิจทั้งในด้านการพัฒนาสินค้า การพัฒนาคุณภาพ ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงบริการหลังการขาย เราจึงได้ออกแบบแพ็คเกจเพื่อธุรกิจ ทำให้เรื่องของ “ต้นทุนในการติดต่อสื่อสาร” โดยออกแบบมาเพื่อ “ความสบายใจในการใช้งาน“ และ “ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ” ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะรู้ว่าในแต่ล่ะเดือนจะต้องชำระเท่าไร dtac SME นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่ “ความท้าทายธุรกิจ เอสเอ็มอี (SMEs) ในปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น “ช่วงเวลาของการแข่นขัน” ซึ่งหากพิจารณาตลาดก็จะพบว่าในหนึ่งสินค้า หรือหนึ่งแบรนด์ …

Read More »

บาร์บีคิว พลาซ่า (บาร์บีกอน) ไม่โป๊ะ!! ชื่อร้าน และเมนูผิด ยันตั้งใจ…ทำเพื่อสังคม

บาร์บีกอน

บาร์บีคิว พลาซ่า (บาร์บีกอน) เคลียร์ ดราม่า ขึ้นชื่อร้านสะกดผิด และชื่อเมนูผิด ยันตั้งใจ!! ฉีกกรอบการทำธุรกิจด้วยแนวคิดแปลกใหม่ พร้อมควบคู่กับการตอบแทนสังคม… highlight การทำชื่อในเมนูและป้ายหน้าร้านให้เหมือนเขียนสะกดผิด คือส่วนหนึ่งของแคมเปญ Bar B Q PLAZA X Limited Education ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้คนสนใจปัญหาเรื่องการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย การทำงานแบบนี้ คือการทำงานแบบที่เรียกว่า “ไม่มีกรอบ” ของบาร์บีคิวพลาซ่า เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และทำสิ่งที่อยู่นอกเหนือกรอบ รวมทั้งคนที่เป็นผู้นำ ก็ต้องพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังไอเดียได้ทุกรูปแบบ บาร์บีกอน เคลียร์ชัด ไม่ได้ผิดพลาด แต่ตั้งใจ!! กลายเป็นประเด็นดราม่าทางสื่อโซเซี่ยล เมื่อป้ายแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่ากลายเป็นคำว่า “บาบีคิ้วพาซ่า”  ไม่ใช่ “บาร์บีคิวพลาซ่า” อีกทั้งเมื่อเข้าไปนั่งกินอาหารในร้าน ยังพบคำสะกดเมนูผิดอีก งานนี้จึงเป็นเผือกร้อนถึงผู้บริหาร โดยได้ออกมาเฉลยว่า จริง ๆ แล้วเป็นความตั้งใจของแบรนด์ที่อยากจะสื่อสารว่า บาร์บีคิวพลาซ่า เป็นองค์กรของการทำงานที่ไม่มีกรอบ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงความสร้างสรรค์ของบริษัทฯ บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …

Read More »

Fast Fashion ส่อแววร่วง มิลเลนเนียลหันมาอุดหนุนของมือสอง

Fast Fashion

เมื่อไม่นานมานี้ วงการแฟชั่นกำลังส่อแววเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จากสาเหตุการเติบโตของชาวมิลเลนเนียล (Millennial) ที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการอุปโภคบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยคราวนี้ธุรกิจที่อาจเจอมรสุมนั่นคือ ธุรกิจ Fast Fashion วงการ Fast Fashion เติบโตก้าวกระโดดด้วยแนวคิดที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วฉับไว นำมาซึ่งมูลค่าตลาดที่ขยายขึ้นเป็น 35,000 ล้านดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมา และเชื่อว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 44,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2571 แต่ใครจะรู้ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ธุรกิจนี้อาจถูก Disrup ครั้งใหญ่จากชาวมิลเลนเนียล (Millennial) เจเนอเรชั่นที่เกิดในปี 1980-2003 ช่วงอายุทั้งแต่ 18-37 ปี เป็นช่วงอายุที่มีจำนวนประชากรทั่วโลกมากกว่า 7 พันล้านคน ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในทุกธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยว่ากันว่า เทรนด์นี้อาจเป็นมรสุมที่โค่นให้ Fast Fashion ดับวูบในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษ   การปรับเร่งกระบวนการผลิต ให้สินค้าเสื้อผ้าเครื่องประดับที่ลูกค้าเห็นบนแคทวอล์กไปถึงมือของลูกค้าได้เร็วที่สุด คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ   ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ …

Read More »

“Healthy Life Plus” EcoHealth System ใหม่จาก ไทยประกันชีวิตXสมิติเวช

Healthy Life Plus

สมิติเวช ไทยประกันชีวิต จับมือสร้างมิติใหม่ให้วงการสุขภาพด้วย “Healthy Life Plus” หวังช่วยสร้าง EcoHealth System ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร… highlight สมิติเวช และ ไทยประกันชีวิต ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการสุขภาพด้วยการเปิดมิติใหม่ “Healthy Life Plus” สร้าง EcoHealth System เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างครบวงจร โดยผสานเข้ากับบริการ Samitivej Virtual Hospital เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทุกที่ทุกเวลา Samitivej Virtual Hospital เป็นการนำเทคโนโลยี Telehealth มาเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมมาก่อให้เกิดบริการทางการแพทย์แบบรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด #คลิกเดียวถึง “Healthy Life Plus” มิติใหม่วงการประกันสุขภาพ ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลสมิติเวช ครั้งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กรที่ตรงกันคือ #เราไม่อยากให้ใครป่วย อยากให้คนไทยมีสุขภาพดี …

Read More »