สรุป อุตสาหกรรม ‘มันสำปะหลัง’ที่ไทยครองสัดส่วนการส่งออกได้มากถึง 64%

‘มันสำปะหลัง’ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทยที่สร้างผลผลิตมากเป็นลำดับที่ 3 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ซึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศมากถึง 10.4 ล้านไร่ โดยมีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศทั้งหมด 1,205 โรงงาน ทำให้การแปรรูปมันสำปะหลังมีผลผลิตจำนวนมากพอที่จะส่งออก

โดยวิจัยกรุงศรีคาดการณ์แนวโน้มของปี 2566 ไว้ว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะอยู่ที่ 34.5-34.9 ล้านตันหัวมันสด หรือเพิ่มขึ้น 1.5-2.5% ซึ่งปัจจัยก็มาจากราคาของผลผลิตที่สามารถดึงดูดเหล่าเกษตรกรให้หันมาขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากขึ้น ประจวบเหมาะกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อทำให้หลายประเทศมีอุปสงค์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะกับประเทศ ‘จีน’ ที่เป็นลูกค้าหลักในตลาดการส่งออกของไทย

ที่น่าสนใจคือ ตลาดในประเทศก็มีความต้องการผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังมากขึ้นเช่นกัน ทำให้มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 3.0-4.0% ต่อปี โดยส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากอุตสาหกรรมอาหารที่คาดว่าจะใช้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 2.0-3.0% ต่อปี พร้อมกับความต้องการใช้เอทานอลที่มีแนวโน้มจะใช้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 3.0-4.0% ต่อปี เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแก๊ซโซฮอล์ E20 และ E85 และยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมเอทานอลที่หันมาใช้มันสด มันเส้น และน้ำแป้งมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบมากขึ้นแทนอ้อยและกากน้ำตาลที่มีปริมาณผลผลิตลดลงหรือมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

ในทางกลับกันมีการคาดการณ์ว่าปริมาณส่งออกตลาดต่างประเทศก็จะเติบโตเฉลี่ยเพียง 2.0-3.0% ต่อปี ซึ่งยังเติบโตไม่มากเท่าไหร่นักสำหรับในปีนี้ แต่ในอนาคตข้างก่อนก็จะขึ้นอยู่ตามทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศคู่ค้านั่นเอง

แล้ววันนี้ ‘Business+’ ได้สรุปข้อมูลตสาหกรรม ‘มันสำปะหลัง’ ไทย มาให้ดูว่าจริง ๆ ผลผลิตที่ทำให้ไทยสามารถครองสัดส่วนการส่งออกได้มากถึง 64% นี้มีที่มาอย่างไรบ้าง?

ที่มา : MOC, OAE, FAO, วิจัยกรุงศรี

เขียนและเรียบเรียง : อโญศิริ สุระตโก

 

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

 

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

 

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #เกษตรกร #มันสำปะหลัง #พืชเศรษฐกิจ