ประชุมวิชาการพยาบาลโรคไต 2565

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไตประจำปี 2565 เรื่อง DIALYSIS UPDATE 2022 โดยมี พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ พล.อ.ท.นพ.กลศร ภัคโชตานนท์ และอาจารย์ พว. สุชาดา บุญแก้ว ร่วมงาน  ณ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เมื่อวันก่อน

ซ้ายไปขวา

1 .อาจารย์ พว. ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ กรรมการบริหารฯ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

2.อาจารย์ พว. สุชาดา บุญแก้ว นายก สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

3.พลอากาศโท นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลสถาบันโรคไตฯ

4.ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตฯ

5.พลอากาศโท นพ.กลศร ภัคโชตานนท์ วิทยากรฯ / ที่ปรึกษาศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลฯ

6.อาจารย์ พว.อิษณี พุทธิมนตรี กรรมการศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

7.อาจารย์ พว. นิภา อัยยสานนท์ กรรมการบริหารและเลขาฯ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย