“คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร” จาก “ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต” องคมนตรี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” จัดโดย “นิตยสาร BUSINESS+” ร่วมกับ “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีแนวทางการบริหารยอดเยี่ยม และมีความโดดเด่น จำนวน 20 รางวัล ทั้งในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และรางวัลผู้บริหารดาวรุ่ง Rising Star ทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่