Home / Strategic Move / Spotlight / “Best Network Provider”

“Best Network Provider”

ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “Best Network Provider” ในงานมอบรางวัลสุดยอด องค์กรธุรกิจไทย “Thailand Top Company Awards 2019”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลความเป็นเลิศ “Best Network Provider” ให้แก่ ทรูมูฟ เอช โดย สุภกิจ  วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ในงาน “Thailand Top Company Awards 2019” สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยประจำปี 2562  ซึ่งตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+

 

รางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรูมูฟ เอช ที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดมาพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมาโดยตลอด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประจำปี 2562 ที่มีผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ด้วยแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ