71 ปี ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ฉลองครบรอบ 71 ปี ให้บริการเคียงคู่ลูกค้าชาวไทย มุ่งมั่นเจตนารมณ์ความเป็น เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

หลังจากก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 จนกระทั่งปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาค ที่ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจกว่า 17 ล้านบัญชี ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง โดยมีสาขาทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่ง และมีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย

นอกจากนี้ BBL ยังเป็นธนาคารไทยแห่งเดียวที่มีเครือข่ายต่างประเทศครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ได้แก่ กัมพูชา, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สปป.ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

ซึ่งประกอบด้วยสาขาต่างประเทศ 30 แห่ง และธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 2 แห่ง คือ Bangkok Bank Berhad (BBB) ในมาเลเซีย และ Bangkok Bank (China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน

และวันนี้ (1 ธันวาคม 2558) โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร, เดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร, ปิติ สิทธิอำนวย, ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบ 71 ปี  ณ บริเวณหน้าอาคาร ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม โดยธนาคารย้ำว่า จะมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ความเป็น ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น บุคลากรของธนาคาร รวมถึงประชาชนชาวไทยสืบต่อไป

ทั้งนี้ Business+ ขอแสดงความยินดีกับโอกาสครบรอบ 71 ปีของธนาคารกรุงเทพ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ