จัดการอาชญากรรมในร้านค้าปลีก

แอ็กซิส แนะลดต้นทุนการถูกขโมยสินค้าในร้านปลีก ด้วยกล้องตรวจการณ์-เฝ้าระวังบนระบบเครือข่ายไอพี ควบคุมกล้องได้จากระยะไกล

เพื่อลดการโจรกรรมหลากหลายรูปแบบ กล้องตรวจการณ์-เฝ้าระวังบนระบบเครือข่ายไอพีระบบดิจิทัล จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดการกับหัวขโมย เพราะนอกจากรักษาความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย และเพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกอีกด้วย

จากข้อมูล The Global Retail Theft Barometer 2013-2014 ระบุว่า ต้นทุนจากสินค้าที่สูญหายของร้านค้าปลีกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 128.5 พันล้านเหรียญ หรือคิดเป็น 1.29% ของยอดค้าปลีกทั่วโลก

ความสูญเสียมหาศาลครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ?

ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ บอกว่า เกิดจากการโจรกรรมหรือการขโมยของในร้านค้าโดยบุคคลภายนอก 38% เกิดจากการที่พนักงานในร้านลักขโมยเสียเอง 28% เกิดจากการบริหารงานที่บกพร่องด้วยสาเหตุที่ไม่ใช่อาชญากรรม 21% และเกิดจากการทุจริตของผู้จัดจำหน่าย 13%

โดยสินค้าที่ถูกขโมยมากที่สุดคือเครื่องสำอาง, เครื่องประดับแฟชั่นต่างๆ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์มือถือ, ไวน์และสุรา

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในปีพ.ศ. 2553-2554 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียด้านการค้าปลีกคิดเป็น 35% ของรายจ่ายด้านนี้ทั่วโลกหรือคิดเป็นเงิน 28.1 พันล้านเหรียญ

สำหรับกล้องตรวจการณ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไอที ในปัจจุบัน นอกจากกล้องให้รายละเอียดภาพในระบบดิจิทัลแล้วยังช่วยให้ผู้จัดการร้านค้าปลีกต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้งานวิดีโอที่ติดตั้งอยู่ที่ร้าน สามารถดูวิดีโอได้แบบสดๆ ณ เวลานั้น และเรียกดูวิดีโอเก่าที่ได้บันทึกเอาไว้จากที่ไหนก็ได้ เช่น ใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 3G หรือ 4G

ทั้งยังสามารถควบคุมกล้องได้จากระยะไกล และหากกล้องมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเสียงก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารสองทางได้อีกด้วย ความละเอียดระดับ HD พร้อมกับฟังก์ชั่นหมุนส่าย/ก้มเงย/ซูม ช่วยให้เห็นภาพ 360 องศา เพื่อดูภาพในสถานที่หนึ่งๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจะนำไปใช้ในการสืบสวนและใช้เป็นหลักฐานการโจรกรรมซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาพที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้

และกล้องยังสามารถผสานการทำงานการขายหน้าร้าน เพื่อบันทึกการทำธุรกรรมระหว่างพนักงานและลูกค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้กล้องระบบไอพียังสามารถแจ้งเตือนไปยังเจ้าของร้านเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่แปลกปลอมในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ด้วยฟังก์ชั่นการตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะได้อีกด้วย