Home / HAPPENING / เออาร์ไอที ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย  คว้ารางวัลรองแชมป์ Excel บนเวทีโลก

เออาร์ไอที ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย  คว้ารางวัลรองแชมป์ Excel บนเวทีโลก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานและคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship 2019 ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช เข็มสม (น้องทัช) นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันแข่งขัน และสามารถคว้ารางวัลรองรองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรม Microsoft Excel จากเวที Microsoft Office Specialist World Championship 2019 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกามาได้สำเร็จ

 

ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมMicrosoft Office ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีทักษะความสามารถด้านไอที สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล