เออาร์ไอพี มอบทุนการศึกษา

แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย), เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย), รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 1 จากซ้าย)

สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย