AIS ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน

AIS ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน สร้างลานสุขภาพพร้อมครื่องออกกำลังกาย มอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล จังหวัดนครปราจีนบุรี

 

นายประวิตร จิตรปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานมอบ “ลานสุขภาพเอไอเอส” แห่งที่ 12 เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน โดยได้สร้างเครื่องออกกำลังกายพร้อมทั้งจัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย

 

โดยมี นางสาวกฤษฏิร์ฐิตา เทียนเพลง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วังดาล จ.ปราจีนบุรี (กลาง) เป็นผู้รับมอบ และ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ รพ.สต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง