เอไอเอ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสมุดหลังที่ 32 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี

เอไอเอ ประเทศไทย มอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 32 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

โดย  ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายนอก เอไอเอ ประเทศไทย เป็นประธานมอบห้องสมุดอย่างเป็นทางการ โดยมีนายประมวล โหระสิงห์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และ นายสุเมฆ ถ่อเงิน (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด ร่วมรับมอบห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดหลังนี้เป็นห้องสมุดเอไอเอแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ขยายการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน และในโอกาสนี้ ม.ล. จิรเศรษฐ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีที่มีผลการเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ทุน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และของเล่นเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็ก ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด เมื่อเร็วๆนี้

aia-2