ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี จัดพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 17 เมษายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี รวมถึง พระองค์ยังฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ มีการสร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน

 

โดยมี พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช อดีต ผบ.ทร. แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม คุณบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดร.ปนีตา นิตยากร นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย หน่วยหนุมานทิพย จิตอาสา และกัลยาณมิตรธรรม ร่วมพิธี ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี