IRPC 4.0 ผนึกกำลัง SkillLane มุ่งสู่บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย

IRPC ผนึก SkillLane ยกระดับช่องทางเรียนรู้สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เดินหน้าพัฒนาบุคลากรกว่า 5 พันคน มุ่งสู่บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เซ็นสัญญาร่วมมือกับ SkillLane Digital Training Platform อันดับหนึ่ง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มออนดีมานด์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของทั้งองค์กรได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครอบคลุมทั้งเรื่องการทำงานและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต โทรศัพท์มือถือ ด้วยการนำคอร์สอบรมจาก SkillLane ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Leisure Skill มาใช้ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาคนยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ยุค 4.0 เพื่อสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการพาองค์กรเดินหน้าไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563

 

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เผยว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานเพื่อรับกระแสดิจิทัล ทำให้เราต้องเพิ่มเติมเทคโนโลยีให้เท่าทันโลก IRPC ต้องการยกระดับการจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยโครงการ IRPC 4.0 คือการบูรณาการระบบดิจิทัลและนวัตกรรมทันสมัยต่างๆ มาร่วมใช้ในขั้นตอนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา โดยเรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมในหัวข้อสำคัญต่อการดำเนินงาน เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยแต่ละหลักสูตรสามารถเรียนได้ในรูปแบบ E-Learning”

 

“สำหรับการพัฒนาคนในอดีต เราเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังการผลิต Technical เป็นหลัก แต่ปัจจุบันเราต้องการสร้างทีมงานให้มีความรู้ทั่วไปและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทักษะชีวิต (Life skill) เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันโลก ดังนั้นการส่งเสริมพนักงานให้เรียนรู้แบบ self-renewal จะทำให้องค์กรช่วยเพิ่มคุณค่าพนักงานให้เป็นคนเก่ง คนดี และนำไปสู่การสร้างกำไรให้องค์กรมากขึ้น และเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

 

“ข้อจำกัดเดิมๆ คือเรื่องการบริหารจัดการเวลาให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมใน classroom/external มีความยากมาก เหตุนี้เราจึงปรับกลยุทธ์การฝึกอบรมพนักงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ให้พนักงานได้มีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นในเวลาที่จำกัด ปีนี้เราวางแผนพัฒนาพนักงานตาม Training Roadmap ออกแบบให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร และอยู่บนพื้นฐานของ Competency-Based Training เป็นหลัก

 

โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาพนักงาน 3 ด้าน คือ Organization Knowledge, Technical & Functional Competency และด้าน Leadership Competency จึงได้ร่วมมือกับ SkillLane เสิร์ฟคอร์สเรียนกว่า 400 คอร์สให้บุคลากรได้เรียนอย่างมีอิสระ และยังได้ร่วมกันจัด Workshop ให้ทีมงานได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้แบบ DIY เพื่อถ่ายทำคอร์สเรียนแล้วนำมาไว้บนแพลตฟอร์ม SkillLane for Business เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ในองค์กรได้เรียนอย่างสะดวกอย่างทั่วถึงกัน”

 

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจให้ความสนใจเรียนผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมากเนื่องจากสามารถติดตามผล และกำหนดเป้าหมายความสำเร็จได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแพลตฟอร์มการเรียนแบบออนดีมานด์ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนวันนี้มากขึ้น

 

นอกจาก SkillLane เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และทักษะที่หลากหลายแล้ว เรายังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เลือกเรียนเนื้อหาเพื่อพัฒนาตนเองในแบบที่ต้องการได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ จากผลสำรวจที่ SkillLane จัดทำขึ้นพบว่า 97% ของคนวัยทำงานต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แต่ 94% ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ลงมือทำเพราะไม่สามารถแบ่งเวลาไปเรียนได้ นั่นทำให้เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นี้ได้เป็นอย่างดี อยากเรียนจากคนที่เก่งที่สุด ที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้นั่นเอง”

 

“ความร่วมมือกับ IRPC วันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของเทคสตาร์ทอัพอย่าง SkillLane ด้วยภารกิจสำคัญสุดของเราคือการทำความรู้ให้เป็น on-demand และพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนที่ต้องการได้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนดีมานด์และทักษะความรู้ที่ SkillLane มี ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กรในระยะยาว สะท้อนให้เห็นเทรนด์การเรียนรู้วันนี้ที่หลายองค์กรกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง” นายฐิติพงศ์ กล่าวสรุป