มากกว่าปฎิทินตั้งโต๊ะ

เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ล่าสุด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำปฏิทินชุด ‘รัตนโกสินทร์ 234 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์’ ให้เป็นมากกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะ

เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 234 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรีทุกพระองค์ กลุ่มธนชาตได้ส่งมอบของขวัญ ปฏิทินมัลติมีเดียอีกครั้ง โดยนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์

TMB

เพียงสแกนปฏิทินด้วย AR Code ผ่านดีไวซ์ ท่านก็จะได้สัมผัสกับเทคนิคภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่ 9 แบบ Digital Painting 3 มิติ ผสมผสานกับ Interactive Media ภาพวาดสีน้ำ ที่บอกเล่าเหตุการณ์และเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์สำคัญในแต่ละรัชกาล

ฟังพร้อมกับบทกวีเทิดพระเกียรติ ทำนองเสนาะ ที่ประพันธ์โดย วิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบปฏิทินนี้เป็นของขวัญให้กับลูกค้าคนสำคัญ