แลนดี้โฮม ชี้ต้องหนีพวกลอกแบบบ้านด้วยนวัตกรรม

แลนดี้โฮมเผยที่ผ่านมาในวงการรับสร้างบ้านมีการลอกเลียนแบบบ้านเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะนำแบบบ้านของผู้ประกอบการรายอื่นที่สำเร็จแล้วมาปรับนิดหน่อย แล้วนำออกมาขายในแบรนด์ของตนเองในราคาที่ถูกกว่า เผยแลนดี้โฮมต้องฉีกหนีด้วยการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ให้แตกต่างอยู่ตลอดเวลา มั่นใจยอดขายทั้งปีทะลุ 1,200 ล้านบาทตามเป้าหมาย หรือเติบโตจากปีที่ผ่านมา 20%

พรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  ภาพรวมธุรกิจของแลนดี้ โฮม ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสามารถปิดยอดขายได้รวม 500 ล้านบาท และคาดว่ายอดขายทั้งปีจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,200 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีที่ผ่านมา 20% ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จด้านยอดขายประกอบด้วย ปัจจัยด้านการพัฒนาแบบบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามไลฟ์สไตล์ รวมถึงการให้ความสำคัญการให้บริการแบบ One Stop Service

“ที่ผ่านมาในวงการรับสร้างบ้านมักจะมีการนำแบบบ้านของผู้ประกอบการรายอื่นที่มีชื่อเสียง ไปปรับเปลี่ยนให้ต่างออกไปนิดหน่อย แต่มีความคล้ายคลึงกันและขายในราคาที่ต่ำกว่า ซึ่งแลนดี้โฮมต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างความแตกต่างให้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทที่ลอกแบบเหล่านี้จะไม่ได้มีการลงทุนด้านนวัตกรรม แต่จะเน้นการขายที่ราคาต่ำกว่าเพื่อเป็นแรงดึงดูด”

สำหรับภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปี 2560 นั้นภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านช่วง 5 เดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เติบโตขึ้นประมาณ 10-15% ส่วนในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีปัจจัยในหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยกระตุ้นให้เกิดลูกค้าเกิดการตัดสินใจในการสร้างบ้าน จากนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาบ้านอาจจะปรับราคาขึ้นในอนาคต มีโอกาสให้ลูกค้าตัดสินใจสร้างบ้านได้ง่ายขึ้น

พรรัตน์ กล่าวว่า การทำตลาดในครึ่งปีหลังนั้น จะเน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ ในฐานะผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้าน เน้นชูจุดเด่นเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทฯ ด้วยการสื่อสารด้านแนวคิด ด้านความมั่นคง แบบบ้านมีสไตล์ และนวัตกรรมก่อสร้างที่โดดเด่น โดยจุดแข็งที่สำคัญของแลนดี้โฮม นอกเหนือไปจากการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ คือการให้บริการแบบ One Stop Service ช่วยให้กลุ่มลูกค้าเพิ่มความสะดวกในการสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น พร้อมมอบข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่มากกว่า

นอกจากนี้ ยังทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาทในการจัดกิจกรรมโรดโชว์  เพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดต่างจังหวัดถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ในแบรนด์และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ให้รู้จักเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านว่ามีความสำคัญอย่างไร และทำหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อให้คนในพื้นที่เห็นความแตกต่างระหว่าง บริษัทรับสร้างบ้านกับผู้รับเหมาท้องถิ่น ซึ่งแลนดี้ โฮมเองก็มีสาขาในจ.นครราชศรีมา ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในหัวเมืองต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน

สำหรับยอดขายในครึ่งปีแรกแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าจากกรุงเทพฯและปริมณฑล 80% และต่างจังหวัด 20% แบ่งเป็นกลุ่มระดับบ้าน ต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท คิดเป็น 16% ระดับราคา 2.5-5 ล้านบาท คิดเป็น 43% ระดับราคา 5.1-10 ล้านบาท คิดเป็น 25% ระดับราคา 10.1-20 ล้านบาท คิดเป็น 14% และ 20 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็น 2% ถือว่ากลุ่มระดับราคาบ้าน 2.5-5 ล้านบาท เป็นกลุ่มราคาบ้านที่มียอดขายสูงสุดของแลนดี้ โฮม ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการสร้างบ้านมากที่สุด คือ จ.นนทบุรี

“สำหรับการขึ้นราคาค่าและวัสดุก่อสร้างที่คิดว่าจะส่งผลกระทบกับราคาบ้านนั้น แลนดี้โฮมจะเราพยายามจะขึ้นไม่เกิน 1% เนื่องจากเข้าใจลูกค้าที่ต้องประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายรอบด้าน โดยเราจะพยายามหาวิธีลดต้นทุน ลดการสูญเสียและการบริหารจัดการของเราเอง แต่ลดคุณภาพสินค้า”

ด้านภัทรา มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางด้านการออกแบบในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดใหม่ หรือ New Design 2017 ต่อเนื่องมาจากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งจะมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการกับกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณการก่อสร้างที่จำกัดด้วยพื้นที่ใช้สอยในขนาดที่เหมาะสม โดยมีฟังก์ชันที่คุ้มค่า รองรับความต้องการที่แตกต่างตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า แต่ยังคงการก่อสร้างที่มีคุณภาพทั้งการคัดสรรวัสดุ ความสวยงาม ทันสมัย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไป โดยจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ยังเร่งพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Landy Elder Care เพื่อสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัว Landy Elder Care รุ่น S3 (Spec Signature) และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

พานิช มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและบริหารสำนักงาน บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับด้านงานก่อสร้าง  บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการบริการส่วนงานวิศวกรและก่อสร้าง ให้มีความรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้ในทันถ่วงที  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ได้บ้านที่ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยวิธี Landy First Visit การแนะนำทีมงาน ทั้งส่วนงานประสานงาน ทีมวิศวกรและก่อสร้าง ก่อนขั้นตอนการปลูกสร้าง เพื่อทำความรู้จัก ตลอดจนอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน ป้องกันการผิดพลาดในการทำงานร่วมกัน

รวมไปถึงการทำ Landy Immediate Response รวดเร็วฉับไว ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง กรณีที่งานก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทฯจะรีบเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างลูกค้ากับแลนดี้ โฮม จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน ดังนั้นขั้นตอนการสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมจะมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วย

การจะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนั้นลูกค้าควรให้ความใส่ใจกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันการรับสร้างบ้านแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1.ผู้รับเหมาทั่วไป 2.ผู้รับเหมาที่จะรูปแบบบริษัท 3.บริษัทรับสร้างบ้านขนาดเล็ก อาจจะมีการจ้างเอาท์ซอร์สที่ไม่ค่อยมีหลักประกัน 4.รับสร้างบ้าน มีแบบบ้านค่อนข้างครบวงจร และ 5.เป็นรับสร้างบ้านแบบครบวงจร และมีนวัตกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น