สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศรางวัล แม่ดีเด่นวันนี้

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นวันนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และถือโอกาสนี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกของสมาคม พร้อมร่วมสืบทอดประเพณีงานสงกรานต์ รดน้ำขอพร แสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกแม่ผู้อาวุโส โดยมี คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, นางจรรย์สมร วัธนเวคิน และกรรมการบริหารสมาคมร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

แม่ดีเด่นวันนี้ 2560
ซ้ายไปขวา: ดร. ชลิดา อนันตรัมพร, พล.อ.ต.หญิงลัดดาวดี มงคลอภิบาล, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, จรรย์สมร วัธนเวคิน, คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ยุวดี นิ่มสมบุญ

คุณยุวดี นิ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียน แอ็สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด คุณแม่ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นวันนี้ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก พร้อมแนะเคล็ดลับการเลี้ยงดูบุตรแบบสมัยดั้งเดิม ให้อยู่ในกรอบตามขนบธรรมเนียมไทย มีความสุภาพ อ่อนโน้ม และประยุกต์กับการเลี้ยงดูสมัยใหม่ สอนบุตรให้ใช้เทคโนโลยีแบบมีสติ รวมทั้งผลักดันเรื่องหน้าที่การงาน รวมทั้งต้องปลูกฝังให้รู้จักการแบ่งปันแก่สังคม และสิ่งสำคัญต้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด และกรรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดใจถึงการได้รับรางวัลแม่ดีเด่นวันนี้ ว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการเลี้ยงดูลูกเน้นให้ลูกทุกคนอ่านหนังสือ เพราะตนทำงานด้านสื่อมาโดยตลอด เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ เป็นอย่างยิ่ง และอยากให้คุณพ่อคุณแม่ยุคปัจจุบันให้ความเวลากับลูกให้มากขึ้น ให้ความใกล้ชิดกับลูก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามรวมถึงยุค 4.0 การให้เวลาและดูแลลูกใกล้ชิดเป็นเรื่องสำคัญ

ด้าน ดร.เสาวณีย์ อาภามงคล กรรมการบริหาร บริษัทไนน์ตี้ทรี เอส พีเอ็น กรุ๊ป เผยว่าการได้รับรางวัลในวันนี้มีความภูมิใจมาก การได้เป็นแม่นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต แต่การเป็นแม่ที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะบทบาทและหน้าที่ของแม่ต้องดูแลลูกให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ