เอไอเอ ประเทศไทย ล่องใต้ ส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ”

เอไอเอ ประเทศไทย ล่องใต้ ส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 35 ณ โรงเรียนบ้านทอน  จังหวัดนราธิวาส

 

เอไอเอ ประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เพื่อส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 35 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งเอไอเอ ได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ตามชุมชนที่อยู่ห่างไกลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอไอเอได้ส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” ครบทั้ง 3 แห่งแล้ว ได้แก่ โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในปี 2558 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ในปี 2559 และแห่งล่าสุด ณ โรงเรียนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

ซึ่งในพิธีส่งมอบห้องสมุดเอไอเอ หลังที่ 35 กฤษณ์ อัตตะสาระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนภูมิภาค 5 เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนส่งมอบห้องสมุดเอไอเอ หลังที่ 35 ซึ่งมี นายสาโรช กาญจนพงศ์  นายอำเภอเมืองนราธิวาส  เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนั้น ยังมี นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นาวาเอก เทพประทาน เข่งเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอน คณะครูและนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ทั้งนี้ ห้องสมุดเอไอเอ ได้รับการออกแบบให้ดูสวยงาม โปร่งตา ดูทันสมัย เพื่อดึงดูดให้เยาวชนอยากเข้ามาใช้บริการ เน้นประโยชน์ใช้สอย และรวบรวมหนังสือที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสาขาวิชาแขนงต่างๆ ที่สำคัญมีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก โดยเอไอเอ หวังว่าห้องสมุดหลังนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ค้นคว้าหาความรู้ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน

 

นอกจากนี้ เอไอเอ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมกับมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทอนอีกด้วย

 

อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม และในโอกาสที่เอไอเอ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 ของการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เอไอเอยังคงมีความมุ่งมั่นในการเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับสังคมไทย และมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาสังคมไทยผ่านโครงการต่างๆ ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว