เปิดแผน CAT สร้างธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทย4.0

CAT เผยผลประกอบการกำไร 11 เดือน กว่า 1.3 หมื่นล้าน  ปีหน้าเร่งพัฒนาบริการดิจิทัลโซลูชัน IoT, Big Data, IT Security เจาะกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ หนุนปรับตัวรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยผลประกอบการ CAT  11 เดือนในปี 2561 นี้ว่าบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ 13,675 ล้านบาท  โดยมีรายได้ 58,713 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 45,038 ล้านบาท         โดยในปีหน้า CAT กำหนดทิศทางในการสร้างธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อขยายบทบาทขององค์กรในฐานะหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันของประเทศให้พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0   และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี

 

ทั้งนี้ CAT ได้ปรับระบบงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการให้บริการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงเร่งพัฒนาบริการด้านดิจิทัลตลอดปี 2561 ให้มีความพร้อมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้ในปีหน้า  โดยบริการดิจิทัล 3 กลุ่มที่ CAT ให้ความสำคัญและมุ่งจะขยายการให้บริการ ได้แก่ สมาร์ตโซลูชัน-ไอโอที, บิ๊กดาต้า และความปลอดภัยระบบไอที ส่วนธุรกิจหลักในปัจจุบันทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดให้เติบโตได้ตามภาวะตลาดรวมของอุตสาหกรรม

“สิ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบบริการ จากที่ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลหรือโครงข่ายพื้นฐานเป็นหลัก  เราจะเพิ่มบริการอัจฉริยะต่างๆ คลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ บิ๊กดาต้า การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า และการดูแลความปลอดภัยไอที บริการเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทกับการให้บริการภาครัฐแทนที่มากขึ้น  ในอนาคตทุกหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาสู่ระบบดิจิทัลจะต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง CAT ได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดนี้เพื่อรองรับให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาครัฐทุกหน่วยงาน  สนับสนุนปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ”

 

ด้าน โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีของไทยในอนาคต  ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับพื้นที่ EEC และประเทศไทย ได้ผ่านขั้นตอนจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน (Public Hearing) และการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ตามกระบวนการดำเนินงานPPP


(Public Private Partnership) เป็นที่เรียบร้อย  โดยเตรียมเปิดจำหน่ายเอกสาร TOR และกำหนดคัดเลือกเอกชนร่วมทุนได้ในต้นปีหน้า      

 

ขณะที่ความคืบหน้าในการควบรวมกิจการระหว่าง CAT กับ TOT นั้น  คณะทำงานควบรวมกิจการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและสหภาพของทั้งสองหน่วยงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการควบรวมที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่จะเกิดขึ้นโดยนำขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของทั้งสององค์กรมาหลอมรวมกัน  เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากแต่ละคณะให้ความเห็นชอบแนวทางตามที่คณะทำงานฯ เสนอและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ควบรวมกิจการ CAT และ TOT จึงจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป