Home / Leaderships Management / Technology for Business / เปลี่ยนขยะเหลือใช้ ให้เป็นเงิน

เปลี่ยนขยะเหลือใช้ ให้เป็นเงิน

สิ่งเหลือใช้ มักถูกมองว่าเป็นขยะ ไร้คุณค่า แต่ถ้ามองว่าเป็นโอกาส ขยะก็สามารถกลายเป็นทองคำได้เช่นกัน

 

นวัตกรรมที่น่าจับตามองในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ที่เชิญผู้ประกอบการเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป ProcessingTechAsia ,PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์) ,MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป) มาแสดงร่วมงานสัมมนาและโชว์เทคโนโลยี

 

และสิ่งที่สังเกตได้ชัดในงานนี้ คือ ผู้ให้บริการสินค้ามีการนำเสนอโซลูชันที่มีการปรับกระบวนการทำงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล หรือ Digitalisation เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งกำลังกลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนาสู่การผลิตยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions) ซึ่งเป็นแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลกในวันนี้

 

เช่นบูทแสดงสินค้าของบริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาเป็นเวลากว่า 38 ปี

ทำให้สินค้าของครีเอตุสจึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ธุรกิจสามารถเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ และลดต้นทุนเพื่อความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างเช่นเครื่องอัดเศษวัสดดุยี่ห้อ HSM นำเข้าจาก Germany โดยเทคโนโลยีของ HSM เต็มไปด้วยวิศวกรชั้นนำ ซึ่งแน่นอนว่า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชิ้นถูกออกแบบและผลิตมาอย่างดีที่สุด

และภายใต้กองเศษกระดาษขนาดใหญ่ที่ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น นำมาสาธิตให้คนเข้างานชม ทำให้คิดได้ว่า หากปริมาณของกระดาษจำนวนมากนี้ สามารถย่อยหรืออัดบีบให้เล็กลง นำไปรีไซเคิลในโรงงานในอันดับต่อไป

ย่อมลดปริมาณขยะให้ลดลง จาก “ขยะไร้ค่า” แปลงเป็นสินทรัพย์เพิ่มด้วยการรีไซเคิล

ไตรนุภาพ จิระไตรธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น เล่าให้ฟังว่า 4 คุณสมับติการทำงานของสินค้า HSM

1 คือจะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถประหยัดค่าขนส่ง ด้วยสามารถบรรจุวัสดุได้เยอะขึ้น ทำให้เที่ยวรถลดน้อยลง

2. Space Saving : ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยสามารถลดขนาดของวัสดุได้ถึง 90% ของขนาดเดิม

3. Higher Return Rate : วัสดุที่ผ่านการอัดก้อนมาแล้วสามารถนำไปขายต่อได้มีมูลค่าที่สูงกว่า

4. High ROI : คืนทุนภายในระยะสั้น และสร้างกำไรในระยะยาว

ไตรนุภาพ บอกกับเราว่า ใครที่ยังมองเห็นเศษขยะ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ พล่าสติด ขวดน้ำ เป็นของไร้ค่า แต่หากใครที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพของเหลือใช้นั้น อาจเป็นดั่งทองคำได้เช่นกัน

 

เปรียบเทียบความคุ้มค่า ROI Calculation