Home / Leaderships Management / Leadership & Operations / เบทาโกร กับการคัดสรรแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เพื่อรองรับการติดตั้งใช้งาน SAP HANA ใหม่ขององค์กร

เบทาโกร กับการคัดสรรแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เพื่อรองรับการติดตั้งใช้งาน SAP HANA ใหม่ขององค์กร

HPE ConvergedSystem for SAP HANA แพลตฟอร์มที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการให้กับหนึ่งในองค์กรธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทย

โซลูชั่นที่ครบจบทุกเรื่องสำหรับ SAP HANA

เมื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแถวหน้าของประเทศไทยอย่างกลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร เลือกใช้ SAP HANA เบทาโกรจึงจำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งโซลูชั่นที่เบทาโกร วางใจเลือกใช้นี้เป็นโซลูชั่นที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมไว้แล้ว HPE ConvergedSystem for SAP HANA ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล ไม่มีความยุ่งยากในด้านการติดตั้งใช้งาน และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก SAP อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

ความท้าทาย ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล

กลุ่มบริษัท เบทาโกร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และดำรงตำแหน่งผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการในระดับสูง รวมทั้งอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ ปัจจุบันในฐานะธุรกิจแถวหน้าของประเทศไทย ในการผสานอุตสาหกรรมการเกษตรเข้ากับธุรกิจอาหาร เบทาโกรได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย และได้รับรางวัลมากมายเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิต

 

ปัจจุบัน เบทาโกรมีพนักงานจำนวน 30,000 คน และได้วางเป้าหมายที่จะเดินหน้านำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์กว่า 70% ถูกส่งไปสู่ตลาดในประเทศไทย และอีก 30% ถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป

 

เบทาโกรมีทีมงานไอทีที่เปี่ยมประสิทธิภาพจำนวน 200 คน ที่พร้อมสนับสนุนการใช้งานของกลุ่มธุรกิจ และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และเพื่อสนับสนุนงานดังกล่าวเบทาโกรได้เริ่มลงทุนในการนำระบบวางแผนการจัดการทรัพยากรในการผลิตมาใช้งานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจอยู่ในอัตราเฉลี่ย 5-10% ต่อปี ทำให้ระบบ ERP และแพลตฟอร์มเดิมที่มีอยู่นั้นไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้ อีกทั้งยังต้องรับมือกับความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่องค์กรต้องตอบสนองให้ทันอีกด้วย

 

“การมีระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญของเราในการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูง” พรทิพย์ ชูสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท เบทาโกร ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ “เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และธุรกิจก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ทำให้เราจำเป็นต้องอัพเกรดเป็นระบบ ERP ใหม่เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ในโลก เพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงธุรกิจ ทั้งยังเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น การอัพเกรดระบบ ERP ใหม่ครั้งนี้ จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ในช่วงการวิเคราะห์ตลาด คณะที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแก่เบทาโกรในการพิจารณาคัดเลือกโซลูชั่นจำนวนมาก จนได้ตัดสินใจว่าระบบ ERP ที่จะลงทุนใหม่นั้นควรจะอยู่บนแพลตฟอร์ม SAP HANA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ In-Memory ของ SAP ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการต่าง ๆ เชิงธุรกิจ ช่วยเพิ่มความชาญฉลาดในการทำธุรกิจ สภาพแวดล้อมของระบบไอทีที่เรียบง่ายขึ้น และด้วยความซับซ้อนในการออกแบบระบบที่มีอยู่ใน SAP HANA นั่นเอง ซึ่งมีโมดูลในการทำงานถึง 18 โมดูล ทำให้เครือเบทาโกรต้องมองหาแพลตฟอร์มการประมวลผลใหม่ที่ทรงพลังและประสิทธิภาพมากพอที่จะทำงานบนระบบใหม่นี้

โซลูชั่น
แพลตฟอร์มโซลูชั่นแบบเทิร์นคีย์ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมไว้ล่วงหน้า

เบทาโกรตัดสินใจเลือกใช้โซลูชันแบบเทิร์นคีย์ที่ได้รับการออกแบบไว้ล่วงหน้า (เป็นครื่อง HANA Appliance) แทนที่จะไปกับตัวเลือกแบบ Tailored Datacenter Integration (TDI) สำหรับการปรับโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่

 

“เราเลือกวิธีการนี้เพราะความสะดวก รวดเร็ว ไร้ปัญหายุ่งยากในการติดตั้งใช้งาน และยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SAP อีกด้วย” ยอดเพชร ชุมแสง ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทศโนโลยีสารสนเทศ จากเบทาโกร ได้ให้ความเห็นและเสริมต่อว่า “เราได้พิจารณาอยู่หลายโซลูชั่นด้วยกัน และตัดสินใจเลือก HPE เพราะความสามารถในการตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านความต้องการและขนาดของธุรกิจของเรา ซึ่ง HPE มีความสมบูรณ์ครบถ้วนของโซลูชั่นตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับระบบ HANA, ระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรขนาดใหญ่, บริการติดตั้งระบบสำรองข้อมูล และ Clusterware พร้อมด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นของ SAP อย่างแท้จริง ซึ่งทำให้เรามั่นใจที่จะวางใจเลือกโซลูชั่นจาก HPE ในครั้งนี้”

 

เบทาโกรได้เลือกใช้โซลูชั่น HPE ConvergedSystems for SAP HANA ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์รุ่น CS900 และ CS500 ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะพร้อมรับมือกับความเร็วและประสิทธิภาพของ SAP HANA ซึ่งประกอบด้วยชุดเซิร์ฟเวอร์, ระบบการจัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย ที่มีการผสานอย่างแน่นหนา มีการกำหนดค่าจากโรงงานและผ่านการทดสอบระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งใช้งานและลดระยะเวลาในการ Implement ระบบ SAP ต่อไป ตัว CS900 นั้นถูกออกแบบบนเทคโนโลยี HPE Superdome ที่มีความยืดหยุ่นสามารถขยายหน่วยการประมวลผล หน่วยความจำ และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชุดคุณลักษณะ Reliability, Availability and Serviceability (RAS Features) ซึ่ง 3 คุณลักษณะนี้ไม่ได้มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่น ๆ จึงทำให้ CS900 เหมาะกับงานที่มี Workload หนัก ๆ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับองค์กร ส่วน CS500 นั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงบนเทคโนโลยี HPE ProLiant ที่สามารถตั้งค่าและติดตั้ง โดยใช้เวลาเพียง 15 วัน

 

เบทาโกรได้วางแผนในการติดตั้งระบบใหม่บนแพลตฟอร์ม SAP HANA พร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐานของ SAP โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ส่วนธุรกิจสินค้าเกษตร ซึ่งได้นำระบบ SAP ไปใช้จริงแล้วในปี พ.ศ. 2560 ส่วนธุรกิจอาหารและส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ นั้นระบบจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561 โดยเซิร์ฟเวอร์รุ่น CS500 จะใช้งานกับระบบงานอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของ SAP อาทิ ส่วนประกอบของระบบบริหารจัดการทรัพยากรกลาง (S4 HANA) ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ส่วนงานด้านพัฒนาระบบ (DEV) ส่วนงานด้านควบคุมคุณภาพ (QAS) ระบบควบคุมการผลิต (PRD) ระบบบริหารจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ (PPM) และระบบบริหารงานซัพพลายเชน (SCM)

นอกจากนั้น เบเทาโกรยังเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ตระกูลเบลดและตระกูล DL ร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบเสมือนของ VMware สำหรับใช้งานแอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ HPE tape libraries และ HPE StoreOnce สำหรับระบบสำรองข้อมูล

 

ในส่วนของงานการติดตั้งเป็นหน้าที่ของ HPE Pointnext โดย ยอดเพชร ได้อธิบายเสริมว่า “เราเริ่มจากการหารือร่วมกันระหว่างทีมงานของ HPE และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในระบบ SAP ร่วมกับทีมงานของเบทาโกร จากการที่โครงการนี้เป็นการติดตั้งระดับองค์กรขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์ม SAP HANA โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทีมงานของ HPE ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมายที่วางแผนและกำหนดเอาไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย แถมยังมีผู้จัดการโครงการจาก HPE รับประกันเองอีกว่าโครงการนี้จะสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างราบรื่น HPE Pointnext ช่วยให้ทุกอย่างสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเสร็จได้ตามกำหนดตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้”

ความสำเร็จ มุ่งหน้าสู่อนาคตอันสดใส

การรายงานผลของข้อมูลที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งในความสำเร็จหลักของโครงการนี้ ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วให้แก่ทีมงานและฝ่ายบริหาร รายงานประกอบไปด้วยข้อมูลการผลิต, การจัดการทางการเงิน และข้อมูลตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI)

 

ทีมงานด้านสารสนเทศของ เบทาโกร ก็ลงความเห็นเช่นเดียวกันว่าโซลูชั่นจาก HPE เป็นแพลตฟอร์มแบบหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเพื่อ SAP HANA ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น มีความน่าเชื่อถือ, เสถียรภาพการทำงานอยู่ในระดับสูง และยังดูแลจัดการได้ง่าย เหมาะที่สุดสำหรับงานที่มีความสำคัญระดับสูงอย่างระบบ ERP

 

อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่า เบทาโกร ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้งาน SAP HANA บนแพลตฟอร์มของ HPE

“เรากำลังเรียนรู้ให้คุ้นเคยกับระบบของ SAP และอยู่ในขั้นของการประเมินทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องกำลังคน” พรทิพย์ ให้ความเห็นและเสริมว่า “เราหวังว่าโซลูชั่นใหม่นั้นจะช่วยหนุนให้ เบทาโกร ขยายธุรกิจต่อไปอีกในอนาคตได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจและสร้างความยั่งยืนด้วยหนึ่งแพลตฟอร์มและฐานข้อมูลระบบเดียว”

“เราหวังว่าโซลูชั่นใหม่นี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของเบทาโกรเติบโตและก้าวสู่อนาคต ทั้งในด้านความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มและฐานข้อมูลเดียวเท่านั้นในการดำเนินงาน”

 

พรทิพย์ ชูสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัท เบทาโกร