อย่าเพียงทำงานเพื่อเงิน แต่ให้เงินทำงานแทนเรา

“IT’S NOT HOW MUCH YOU MAKE, IT’S HOW MUCH YOU SAVE” แปลว่า “มันไม่สำคัญว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ เงินออมที่คุณสามารถเก็บได้นั้นเอง”

 

หลายครั้งเวลานัดทานข้าวกับกลุ่มเพื่อน หรือพบเจอญาติพี่น้อง หัวข้อสนทนาคงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของตำแหน่งงาน รวมถึงเงินเดือน โดยคนเรามักจะวัดกันว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ ซึ่งแทบไม่เคยมีใครถามเราเลยว่า ‘คุณมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่’ หรือ ‘มีสินทรัพย์อะไรบ้าง’

 

ทั้งนี้ บรรทัดฐานในสังคม หล่อหลอมให้แนวคิดของเราเข้าใจว่าผู้ที่มีรายได้สูง คือ คนมีฐานะร่ำรวย ซึ่งถึงแม้แนวคิดนั้นจะเป็นจริง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะจริง ๆ แล้ว เราจะต้องวัดกันที่การความมั่งคั่ง (Wealth) หรือ การออมเงินเพื่อการเกษียณต่างหาก เพราะแม้ว่าเราจะสามารถหารายได้หลักล้าน แต่ถ้าไม่เคยวางแผนทางการเงินหรือเก็บออม ก็ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง หรืออยู่อย่างสบาย ไม่ต้องพึ่งลูกหลานยามสูงวัยได้เช่นเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม หลายคนมักละเลยในตอนที่เราสามารถหารายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่แบ่งส่วนรายได้ออมเงินเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะคนส่วนใหญ่ยิ่งมีรายได้มากขึ้น ยิ่งนำสัดส่วนดังกล่าวมาใช้จ่ายเกินตัวเช่นเดียวกัน เช่น การซื้อของหรือผ่อนของใช้ที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก

 

ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถมีแผนทางการเงินในระยะยาว หนึ่งในกลยุทธ์ที่ดี คือ การลงทุนที่เรียกว่า Dollar Cost Average ( DCA ) หรือ การลงทุนแบบถั่วเฉลี่ย  เป็นการที่เราลงทุนในจำนวนเงินเท่ากันในทุกช่วงเวลา เช่น ลงทุน ทุกเดือน ๆ ละ 3,000 บาท

 

investment

 

ประโยชน์ของการลงทุนด้วยวิธีการแบบ DCA 

 

  1. ฝึกการมีวินัยการออม และเลือกออมก่อนนำไปใช้
  2. ลดความผันผวนและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งเป็นข้อดีในช่วงขาลง เพราะจะช่วยให้เราได้จำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น และช่วยลดการขาดทุนในกรณีราคาหน่วยลงทุนลดลงเช่นกัน
  3. เราจะไม่พลาดโอกาสการลงทุนในระยะยาว

 

ทั้งนี้ แนวทางการลงทุนแบบ DCA นั้นสามารถทำได้ในทุกแหล่งเงินออม แต่จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเรานำไปลงทุนในกองทุนรวม หรือหุ้นสามัญ เนื่องจากผลตอบแทนค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่เงินต้นจะลดลงก็ตาม ซึ่งหากเราเป็นผู้ที่ไม่ได้ชอบเสี่ยงสูง กองทุนรวมก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถออมเงินได้ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูง และมีมืออาชีพคอยจัดการให้ โดยปัจจุบันสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ดังนี้

 

  1. ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อไปยังบริษัทจัดการลงทุนที่ท่านสนใจ
  2. บอกวัตถุประสงค์การลงทุนแบบ DCA ซึ่งหลาย บลจ. มีบริการดังกล่าว
  3. กรอกแบบฟอร์ม เลือกกองทุนรวมที่เราสนใจ
  4. สิ่งสำคัญ คือ การเลือกบัญชีที่จะให้หักเงินลงทุน ให้เลือกวันที่จะลงทุนในทุกๆเดือน ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ให้ใช้เป็นบัญชีที่รับเงินเดือนและก็เลือกวันที่เงินเดือนออก

 

ทั้งนี้ หลักการที่สำคัญ คือ เมื่อได้ได้รับรายได้ ณ สิ้นเดือน ควรการแบ่งเงินออมเงินและลงทุนก่อนที่จะนำไปใช้ หลังจากนั้นเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงเพิ่มสัดส่วนในการออมอย่างน้อย ให้เท่ากับสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่ง และเกษียณอย่างสุขใจแล้ว ขึ้นกับหลายองค์ประกอบแต่สิ่งที่ควรใส่ใจโก็คือ การออมอย่างสม่ำเสมอ และลงทุนอย่างต่อเนื่องจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด