อาหารเสริม เตรียมแทนที่ อาหารหลัก
อาหารเสริม เตรียมแทนที่ อาหารหลัก

อาหารเสริม เตรียมแทนที่ อาหารหลัก ในอนาคต มูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 267,000 ล้านเหรียญ

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาโลกมีการเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิตค่อนข้างมาก แม้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นได้ชัดเจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง การทำงานแบบแข่งขันพร้อมกันทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ และนั่นได้ไปกดดันมนุษย์คนทำงานจำนวนมากให้ต้องใช้เวลาไปกับการทำงานมากขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

การทำงานและแข่งขันกันในระดับที่รุนแรงทำให้คนทำงานทั่วโลกมีเวลาน้อยลงในการจะหันมาใส่ใจดูแลตนเองอย่างที่ควรจะเป็น การเพิ่งพาทางลัดอย่างอาหารเสริมในรูปแบบต่าง ๆ จึงกลายเป็นทางเลือกหลักในวันนี้

แต่หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าในอนาคตมนุษย์จำนวนมากอาจจะเลือกอาหารเสริมขึ้นมาเป็นอาหารหลักแทน และค่อย ๆ ลดปริมาณการกินในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างการกินเนื้อสัตว์ ผลไม้ ผัก และแป้งโดยตรงลงแทน ภายใต้เงื่อนไขในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันยอดขายเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อาหารสุขภาพตามธรรมชาติ 259,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาหารสุขภาพทางเลือก 267,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ตลาด อาหารสุขภาพทางเลือก ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2013-2022

ปี                                 รายได้

2013                             212,090

2017                             247,890

2018                             259,810

2020                             267,000

2022                             319,930

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพรวมตลาดอาหารเสริมทั่วโลก

นอกจากตลาดเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ด้านตลาดย่อยอย่างอาหารเสริมก็ถือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากทั่วโลกในขณะนี้ โดยขนาดตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในปี 2020 มีมูลค่าอยู่ที่ 140,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจบปีนี้ตัวเลขจะขยับไปอยู่ที่ 151,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคาดการณ์กันว่าในปี 2028 ตลาดนี้จะเติบโตจนมีมูลค่าสูงถึง 308,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 8.6% ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่คนทั่วโลกหันมาตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขามากขึ้น โดยเฉพาะคนทำงานทั่วโลกที่ทำงานหนักและมีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป

วิตามินและแร่ธาตุ (Vitamins & Minerals) : วิตามินและแร่ธาตุ ถือเป็นหนึ่งในอาหารเสริมยอดนิยมที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญในการรับประทาน โดยตัวเลขในปี 2020 จากทาง Statista Consumer Market Outlook เผยว่ามูลค่าตลาดอาหารเสริมในกลุ่มนี้สูงถึง 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคาดการณ์ว่าในปี 2024 จะขยับขึ้นไปแตะ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมอัตราการเติบโตนับแต่ปี 2012 -2025 ถึง 2.4% โดยมีทวีปเอเชียครองส่วนแบ่งรายได้จากตลาดนี้มากที่สุดในโลกปี 2019 ถึง 43% รองลงมา 33% และยุโรป 18% ด้านประเทศสวีเดนและประเทศออสเตรเลียสามารถทำรายได้จากธุรกิจในกลุ่มนี้มากที่สุดในปี 2019

คาดการณ์ยอดขายวิตามินและแร่ธาตุในยุโรปปี 2021-2025

ปี                                             ยอดจากร้านขายยารวม       วิตามินและแร่ธาตุ

2021                                           27.1                                            3.7

2022                                          28.3                                           3.9

2023                                          29.2                                           4.1

2024                                          30.1                                           4.2

2025                                          31.0                                           4.3

หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

……………………………………………………….

คาดการณ์ยอดขายวิตามินและแร่ธาตุในอเมริกาปี 2021-2025

ปี                                             ยอดจากร้านขายยารวม       วิตามินและแร่ธาตุ

2021                                           40.2                                        6.8

2022                                          42.8                                        7.1

2023                                          45.0                                        7.4

2024                                          46.9                                        7.6

2025                                          49.0                                        7.8

หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

……………………………………………….

คาดการณ์ยอดขายวิตามินและแร่ธาตุในเอเชียปี 2021-2025

ปี                                             ยอดจากร้านขายยารวม       วิตามินและแร่ธาตุ

2021                                          45.7                                            9.0

2022                                         47.7                                            9.3

2023                                         49.6                                            9.6

2024                                         51.5                                            9.9

2025                                         53.6                                           10.1

หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โปรตีน (Protein) : อาหารเสริมจากโปรตีน ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมูลค่าตลาดอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนผสมทั่วโลกในปี 2020 อยู่ที่ 52,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคาดการณ์ตัวเลขจะพุ่งแตะ 70,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยโปรตีนนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่ใหญ่และคนรู้จักคุ้นเคยมากที่สุดก็คงจะเป็น เวย์โปรตีน ซึ่งปี 2020 มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 9,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะแตะ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028 ขณะที่โปรตีนจากถั่วปี 2019 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 2027 คาดว่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าตลาดโปรตีนทางเลือกทั่วโลกจาก 2019-2026

ปี                                             มูลค่าตลาด

2019                                          4,990

2020                                         5,340

2021                                          5,710

2022                                         6,100

2023                                         6,530

2024                                         6,980

2025                                         7,460

2026                                         7,980

หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึก

วิตามินมีสัดส่วนบนตลาดคิดเป็น 31.4% ในปี 2020 โดยความต้องการหลักมาจากนักกีฬามืออาชีพที่ต้องบริหารจัดการพลังงานและน้ำหนัก โดยผู้ใช้เหล่านี้บริโภควิตามินที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ ยาเม็ด แคปซูล และของเหลวซึ่งง่ายต่อการบริโภค

ขณะที่อาหารเสริมที่มาจากพฤกษศาสตร์หรือพืชนั้นมีส่วนแบ่งเป็นอันดับ 2 ของตลาดซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะเติบโตขึ้นกว่านี้อีกมากในช่วงหลายปีข้างหน้านี้ ส่วนโปรตีนและกรดอะมิโนถูกคาดจะมีอัตราการเติบโตต่อปีจากนี้สูงถึงปีละ 13.3%

ข้อมูลแอพพลิเคชั่น

กลุ่มแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการน้ำหนักและพลังงานถือเป็นผู้นำตลาดโดยปัจจุบันมีรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29.5% ของตลาด นอกจากนี้ก็มีแอพพิคชั่นอาหารเสริมลดน้ำหนัก ซึ่งรวมตั้งแต่สุขภาพทั่วไป สุขภาพกระดูกและข้อต่อ สุขภาพหัวใจ สุขภาพลำไส้ การต่อต้านมะเร็ง และการล้างลำไส้ เป็นต้น

กลุ่มแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการต้านทานโรคก็ถือเป็นอีกกลุ่มที่สำคัญซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าจะเติบโตในแต่ละปีสูงถึง 8.5% โดยการมาของโคโรน่าไวรัสจะเป็นตัวเร่งสำคัญในการเติบโตของกลุ่มนี้ทั่วโลก โดยเฉพาะอาหารเสริมกลุ่มวิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพร

ขณะที่ช่องทางการขาย OTC channel จะถือเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้โดยคิดเป็น 73.2% ในปี 2020 และคาดว่าจะรักษาส่วนแบ่งตลาดในระดับนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากผู้บริโภคตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพมากขึ้น

กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่มีสัดส่วนต่อรายได้รวมของตลาดคิดเป็น 47.2% ในปี 2020 สาเหตุมาจากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ตารางการทำงานที่หนักหนาทำให้พวกเขาไม่มีเวลาใส่ใจต่อสุขภาพของพวกเขาเอง นั้นทำให้การมองหาอาหารเสริมเข้ามาบำรุงร่างกายสำหรับคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคอื่น ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญในขับดันตลาดอุตสาหกรรมกลุ่มนี้

สหรัฐผู้นำตลาดอาหารเสริมอเมริกาเหนือ

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำตลาดในอเมริกาเหนือ ปี 2019 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 43,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 2021-2028 อยู่ที่ 5.5% ซึ่งจากการสำรวจของ Grandviewresearch พบว่าตลาดสหรัฐถือเป็นตลาดที่มีการใช้จ่ายด้านนี้สูงมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการที่สหรัฐมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น และกลุ่มคนที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองผ่านการควบคุมอาหาร นั้นทำให้ถูกคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ผลักดันการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมนี้

คนสหรัฐมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ต่อเดือนอยู่ที่ 56 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และ 43.8% ของคนชอบออกกำลังกายจะใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งอุตสาหกรรมฟิตเนสทำให้ตลาดอาหารเสริมเพื่อนักกีฬาเติบโตขึ้นถึง 9.1% ต่อปีในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่คนอเมริกันใช้เงินรวมกันทั้งปีไปกับอาหารเสริมลดน้ำหนักรวมกันสูงถึง 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว

อุตสาหกรรมอาหารเสริมของสหรัฐในแง่ประชากร

1.77% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันบริโภคอาหารเสริม โดยจาก 77% นี้หากนำมาคิดเป็น 100% จะมีถึง 78% ซึ่งมีอายุ 55 ปีหรือแก่กว่า

2.98% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐนิยมบริโภคอาหารเสริมประเภทวิตามินและแร่ธาตุ โดยการบริโภควิตามินที่หลากหลายสูงถึง 74% วิตามินดีอยู่ที่ 37% และวิตามินซี 34% ขณะที่ทาง Statista ก็คาดการณ์ว่าอาหารเสริมที่จะเป็นที่นิยมในลำดับถัดไปจากนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ 1.อาหารเสริมประเภทสมุนไพรและพฤกษศาสตร์ 2.อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา และ 3.อาหารเสริมสำหรับการบริหารจัดการน้ำหนัก (ข้อมูลตรงนี้สำรวจในปี 2018 ต้องบอกว่าค่อนข้างตรงเพราะตอนนี้เทรนด์พวกนี้ก็มาจริง ๆ)

3.ขณะที่ตัวเลขการสำรวจในปี 2020 พบว่า ผู้ที่ออกกำลังเกือบครึ่งนิยมทานอาหารเสริม โดยผู้ใช้เป็นผู้ชายและคนซึ่งอายุต่ำกว่า 41 ปีถึง 62.7% หากดูในรายละเอียดจะพบว่า 80.1% ใช้อาหารเสริมประเภทโปรตีน 36.8% ใช้อาหารเสริมประเภทกรดแอมิโน และยิ่งไปกว่านั้นมีถึง 38.3% บริโภคอาหารเสริมประเภทวิตามินและแร่ธาตุ โดยทั้งหมดนี้หวังการปรับปรุงคุณภาพของกล้ามเนื้อถึง 55.7% ปรับปรุงคุณภาพการเล่นกีฬา 47.3% และลดเวลาการฟื้นฟูร่างกายถึง 52.7%

4.คนสหรัฐโดยเฉลี่ยใช้เงินต่อเดือนไปกับอาหารเสริมลดน้ำหนักถึง 56 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน แต่หากดูลงไปในรายละเอียดจะพบว่าช่วงอายุ 18-65 ปี โดยเฉลี่ยใช้จ่ายต่อเดือนไปกับอาหารเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายสูงถึง 155 ดอลลาร์สหรัฐ

5.อุตสาหกรรมอาหารเสริมจากการสำรวจในปี 2016 มีสัดส่วนต่อ GDP ของสหรัฐอยู่ที่ 0.68% คิดเป็น 121,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จ้างงานคนทั่วประเทศกว่า 754,645 ตำแหน่ง พร้อมมูลค่าค่าจ้างต่อปีที่ 38,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการส่งเงินกลับไปที่รัฐทั้งในรูปภาษีและอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พฤติกรรมผู้บริโภคสหรัฐ

ผู้บริโภคสหรัฐถือเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากโดยในปี 2018 จากการสำรวจของ Morning Consult พบว่า กว่า 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขารับประทานสแน็คเพื่อสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รองจากผลิตภัณฑ์ปรเภทนมซึ่งอยู่ที่ 40% โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะบริโภคในรูปแบบเครื่องดื่มเป็นส่วนมาก ซึ่ง 63% มองว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของแคลเซียม 61% ไฟเบอร์ 61% ควบคุมน้ำตาล 60% แอนตี้ออกซิแดนท์ และ 57% มองเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของการเพิ่มโปรตีน

แต่เมื่อมีการสอบถามจากกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นที่หลากหลายกลับได้มุมมองที่แตกต่างกันไป เพราะสำหรับเจนเนอร์เรชั่นมิลเลนเนียลส์ หรือ วาย กับมองว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีคุณภาพดีจริงอย่างที่เข้าใจถึง 60% ซึ่งค่อนข้างจะคล้ายกับทางเจนเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ที่กว่า 50% ก็มองว่าไม่มีประโยชน์ ด้านเจนเนอร์เรชั่นเบบี้บูมเมอร์ กับมองว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างหรือเล็กน้อยรวมกันสูงถึง 60% เลยทีเดียว

ด้านปริมาณการบริโภคจากการสำรวจพบว่า มีถึง 45% ที่รับประทานทุกวัน โดยวิตามินถือเป็นตัวเลือกที่พวกเขาบริโภคมากที่สุด สูงถึง 85% รองลงมาคือแร่ธาตุ 28% และอาหารเสริมจากสัตว์อยู่ที่ 22% ขณะที่กลุ่มไม่รับประทานเลยอยู่ที่ 28%

ตลาดอาหารเสริมอิตาลีที่ไม่ธรรมดา

ประเทศอิตาลีถือเป็นอีกประเทศที่ไม่ธรรมดาสำหรับตลาดอาหารเสริมโดยพวกเขามีการเติบโตต่อเนื่องตลอดนับตั้งแต่ปี 2016-2019 ที่ 20%, 23%  และ 27% ตามลำดับ กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ในอิตาลีทำรายได้รวมด้านยาและเภสัชกรรมในปี 2020 อยู่ที่ 24,417 ล้านยูโร (ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 1,338 ล้านยูโร อาหารสำหรับลดน้ำหนัก 367 ล้านยูโร) และหากดูในรายละเอียดจะพบว่า เฉพาะในตลาดอาหารเสริมปี 2019 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3,566 ล้านยูโร ด้านจำนวนสินค้าอยู่ที่ 261 ล้านชิ้นเลยทีเดียว

เกาหลีใต้ตลาดใหญ่ของ Health functional food

ตลาดอาหารสุขภาพทางเลือกของเกาหลีใต้ในปี 2019 มีมูลค่ามากถึง 3.73 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้ และเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2015 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านมูลค่านำเข้า 786 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5 บริษัทชั้นนำด้าน Health functional food ของเกาหลีใต้

บริษัท                                                                         ล้านวอนเกาหลีใต้

Korea Ginseng corp. (Wonju plant)                        490,860

Korea Ginseng corp. (Buyeo plant)                         307,080

ChongKunDang Healthcare corp.                            241,260

Korea Yakult Co., Ltd                                                 169,440

KolmarBNH Co., Ltd. (Foodipharm Business)     123,870

ที่มา : MFDS (South Korea)

ขณะที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพทางเลือกของเกาหลีใต้นับตั้งแต่ปี 2006 ซึ่งมีอยู่ที่ 337 ราย ขยับขึ้นตลอดจนมาถึงปี 2018 โดยตัวเลขผู้ผลิตอยู่ที่ 500 ราย สอดคล้องไปกับผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนี้ก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาตัวเลขปี 2019 อยู่ที่ 443 ราย ด้านบริษัท สตาร์ทอัพ ด้านนี้ในเกาหลีใต้ก็เติบโตไปในทิศทางเดียวกันจบปี 2019 ด้วยจำนวน 65 ราย โดย 10 ปีที่ผ่านมาพวกเขาโตกว่า 100% มูลค่ายอดขายรวมทั้งหมด

อุตสาหกรรมอาหารเสริมกำลังถูกคุมเข้ม

ในปี 2019 ก่อนการระบาดของโคโรน่าไวรัส 1 ปีทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) ของสหรัฐได้มีแผนที่จะเข้าคุมเข้มสินค้าประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในประเทศหลังปล่อยปละละเลยมานานกว่า 25 ปี โดยในข่าวนี้ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ทางหน่วยงาน FDA ได้มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อใช้สำหรับเตือนสาธารณะให้หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุส่วนผสมของวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นอันตรายต่อร่างกาย

โดย 25 ปีที่ผ่านมาสินค้ากลุ่มนี้ในประเทศสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 4,000 รายการไปสู่ 80,000 รายการ “ความนิยมของอาหารเสริมซึ่งกำลังเติบโตนั้น มีจำนวนมากที่มีส่วนผสมวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ได้รับการพิสูจน์หรืออ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริง” สก็อตต์ ก็อตต์ลีบ อดีตคณะกรรมการ FDA ในขณะนั้นกล่าว

สรุป

เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพหรืออาหารทางเลือกนั้นแม้จะมีการเติบโตที่รวดเร็วในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาในแทบทุกประเทศบนโลก แต่ภายใต้กฎเกณฑ์อันหละหลวมก็เปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตจำนวนมากฉวยโอกาสผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพออกมา ซึ่งหลายผู้ผลิตใส่ส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคลงไป

พร้อมกับสื่อโซเชียลมีเดียที่แพร่ลายซึ่งก็มีกฎเกณฑ์กำกับน้อยพอกันก็กลายเป็นยิ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตที่มีเจตนาไม่ดีใช้ช่องทางนี้ทำการโฆษณาแบบเกินจริงเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตนเองแบบไม่เลือกวิธีใช้

นั้นทำให้ผู้บริโภคคือผู้รับเคราะห์ในระยะยาวอย่างเลี่ยงไม่ได้ และหากดูตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาซึ่งกว่าจะมาควบคุมก็กินเวลาไปกว่า 25 ปีแล้ว นั้นทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกรุนแรงไปมากแล้ว รวมไปถึงหลายรายอาจจะเสียชีวิตจากผลิตภัณฑ์ที่ขาดคุณภาพเหล่านี้ไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนสิ่งเหล่านี้กลับมาได้

แต่หากเราอ่านข้อมูลมาตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเห็นชัดเจนว่า ตลาดอาหารเสริมและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นเทรนด์สำคัญในอนาคตอย่างแน่นอน พร้อมกับยังมีช่องว่างให้โตได้อีกมาก ซึ่งหากใครสนใจอยากจะลงมาทำธุรกิจตรงนี้และทำอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่แท้จริงของผู้บริโภค เชื่อว่าในระยะยาวพวกเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

เพราะวันหนึ่ง อาหารเสริม จะก้าวเข้ามาแทนที่ อาหารหลัก อย่างเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขโลกที่เปลี่ยนไปนั้นเอง