Home / Lifestyle / Health / ติดดิสเบรก 4 คำพูดอันตรายสำหรับผู้ที่เจอทางตันในชีวิต ยิ่งพูด ยิ่งตอกย้ำให้ไร้ค่า !!
สุขภาพจิต

ติดดิสเบรก 4 คำพูดอันตรายสำหรับผู้ที่เจอทางตันในชีวิต ยิ่งพูด ยิ่งตอกย้ำให้ไร้ค่า !!

สถานการณ์ฆ่าตัวตายทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีเฉลี่ยราวๆปีละเกือบ 800,000 ราย ซึ่งสาเหตุการจบชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผลมาจาก สุขภาพจิต ที่เกิดอาการเครียดและเศร้า โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายมากที่สุด มี6 กลุ่ม ได้แก่

1  กลุ่มป่วยเรื้อรังทั้งที่ติดเตียงติดบ้าน
2  กลุ่มป่วยทางจิต
3  กลุ่มติดยาเสพติด/ติดสุรา
4  กลุ่มที่เคยฆ่าตัวตาย
5  กลุ่มครอบครัวของผู้ที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากผลการวิจัยขององค์การอนามัยโลก(WHO)พบว่าการฆ่าตัวตาย 1 คน จะส่งผลกระทบจิตใจกับคนที่ยังมีชีวิตเนื่องมาจากความสูญเสียได้ถึง 6  คน เช่น พ่อ แม่ ภรรยา/สามี ลูก เป็นต้น
7 กลุ่มคนปกติที่เผชิญมรสุมชีวิตเช่นปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการทำงานเป็นต้น

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ” ครอบครัวมีส่วนสำคัญที่สุดในการป้องกันการฆ่าตัวตายเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด ผู้ที่เจอทางตันในชีวิตมักจะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเป็นอันดับต้นๆ 4 คำพูดอันตรายที่ครอบครัวไม่ควรใช้อย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ก็คือ  อย่าด่าซ้ำ  อย่าตำหนิ  อย่าสั่งสอน อย่าตะเพิดไล่ส่ง เนื่องจากจะยิ่งซ้ำเติมความเครียดรุนแรงขึ้น และตอกย้ำการโทษตัวเองว่าไร้ค่า ซึ่งจะเป็นตัวเร่งสำคัญที่สุดทำให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายหนีปัญหา ” นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว


จะช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ใจไม่ให้คิดสั้นได้อย่างไร ?

1.ใช้สติใจเย็น ให้รับฟังให้มาก เพื่อให้เขาระบายทุกข์ที่อยู่ในใจออกมาพูดคุยถามปัญหาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ท่าทีเป็นมิตรและจริงใจ
2. ให้กำลังใจ ช่วยคิดหาทางออก
3. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า ให้ผู้ที่มีปัญหามองข้อดีและความสามารถของตัวเอง เพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าตัวเองไม่ได้ไร้ค่า
4. แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในขั้นต่อไป
5. ช่วยกันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว