สิ้นหัวเรือใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ “ชาตรี โสภณพนิช”

ค่ำวันที่ 24 มิถุนายน ชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ รวมอายุ 85 ปี

ถ้าถามถึงความคุ้นเคย ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักดี เพราะแบงก์แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยเกือบจะครบ 8 ศตวรรษเข้าไปแล้ว

จากจุดเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี 2487 ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่นำมาใช้นั้นถือว่า ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาค

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสาขาต่างประเทศมากที่สุดในภาคการธนาคารไทย รวม 32 สาขา ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก ซึ่งรวมทั้งธนาคารในเครือที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน

หัวเรือใหญ่อย่างนายชาตรี ซึ่งเป็นบุตรชายของนายชิน โสภณพนิช เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีที่ บริษัท เอเชียทรัสต์ จำกัด เมื่อปี 2501

มาร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพในตำแหน่งเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2523

นายชาตรี เป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ธนาคารอย่างมากในช่วงเริ่มต้นกับธนาคารฯ

จนธนาคารกรุงเทพมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งธุรกิจรายใหญ่ ด้านการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และลูกค้าบุคคล

นายชาตรี เกิดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2476 เป็นบุตรชายคนที่สองของนายชิน โสภณพนิช

สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีชั้นสูงจาก Kwang Tai High Accountancy College ที่ฮ่องกง และได้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการธนาคารจากประเทศอังกฤษที่ The Regent Street Polytechnic of London และ The Institute of Bankers รวมทั้งได้ฝึกงานที่ The Royal Bank of Scotland กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์โดยอุทิศตน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงภาคธุรกิจการธนาคารมาตลอด ทำให้ธนาคารกรุงเทพเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย

ก่อนถึงอนิจกรรม นายชาตรีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ

แน่นอน การจากไปของนายชาตรี ถึงแม้จะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง

แต่เขาได้สร้างคุณูปการมากมายไว้กับสังคมไทย