“สยามราชธานี” ใช้เทคโนโลยีปั้นธุรกิจใหม่-เปิดรับพันธมิตร

ณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท สยามราชธานี จำกัด ผู้บริหารรุ่นที่ 3 มองว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน องค์กรในธุรกิจต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำงานต่างจากในอดีต

เช่น การคิดค้นพัฒนาสินค้าไม่จำเป็นต้องรอฟังความต้องการจากลูกค้า เพราะสามารถหาข้อมูลความต้องการของลูกค้าก่อนผลิตสินค้าได้เอง ดังนั้นทุกเรื่องต้องมีความรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยต่อยอด มองหาธุรกิจใหม่ รวมทั้งลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ

“การจะเปลี่ยนแปลงได้เราต้องทำให้ซีอีโอเข้าใจก่อน ตอนแรกคุณพ่อผมมีปัญหากับการทำเทคโนโลยีโปรเจ็กต์มาก แต่เมื่อเข้าใจว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์มคืออะไร แต่ละส่วนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รู้ถึงความสำคัญของข้อมูล กลายเป็นคนวางกลยุทธ์เดินหน้าลุยด้วยตัวเอง ถ้าหวังจะเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม การปล่อยให้รุ่นลูกทำไปคนเดียวไม่เกิดแน่นอน เพราะต้องเปลี่ยนแปลงหลายจุด ผมเองก็ชวนคนในองค์กรมาทำโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ในการกระตุ้นในเกิดการเปลี่ยนแปลง”

ส่วนการรับมือกับคู่แข่งโดยเฉพาะรายเล็กที่มาเร็วและแรงนั้น มองว่าบริษัทใหญ่รู้ดีว่าควรทำอย่างไร ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทคือ ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับทุกคน มองหาพื้นที่ที่มีนวัตกรรม เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา จึงมองว่าสตาร์ทอัพไม่ได้น่ากลัว แต่เป็นโอกาสเพิ่มทางเลือกให้ธุรกิจสามารถทำในสิ่งที่อดีตมีข้อจำกัด ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมองว่าคนสำคัญที่สุด โดยต้องทำให้พนักงานมีความตื่นตัวอยู่ตลอด ยอมรับในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้ข้อมูลมาสนับสนุน ไม่ใช่ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลัก