วิริยะประกันภัย จัดวิ่งการกุศล Moon Light Night Run Mini Marathon

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
จัดวิ่งการกุศล Moon Light Night Run Mini Marathon

วิริยะประกันภัย จัดวิ่งการกุศล

 

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล Moon Light Night Run Mini Marathon พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัยกว่า 200 ชีวิต รวมถึงคณะสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันวิ่งทั้งประเภท Mini Marathon 10 กิโลเมตร และประเภท Fun Run 3.5 กิโลเมตร ภายในเมืองโบราณ สมุทรปราการ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานครั้งนี้ บริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์