วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม “ปั่นสนุก…ทั่วไทย…รู้วินัยจราจร” ณ เมืองโบราณ

บมจ.วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรมกิจกรรมปั่นจักรยานในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการ แรลลี่…จักรยาน เมืองโบราณ “ปั่นสนุก…ทั่วไทย…รู้วินัยจราจร” ให้กับลูกค้าผู้โชคดี จำนวน 100 ท่าน

 

เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสาธารณะชน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น ซึ่งนอกจากการได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจักรยาน ไปพร้อมๆ กับการได้มีโอกาสชื่นชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่ถูกจำลองไว้ภายในเมืองโบราณแล้ว ตลอดเส้นทางยังมีกิจกรรมฐานที่สอดแทรกความรู้ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย ความสำคัญของป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกด้วย