ยุทธศาสตร์ “สมิติเวช”

เปลี่ยนม้ากลางศึก เป็นกรณีที่น่าติดตามสำหรับโรงพยาบาลสมิติเวชที่ได้ CEO คนใหม่ “นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร” เพื่อก้าวรับการเปลี่ยนแปลง

จากตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ และรองประธานผู้บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ถูกโปรโมตจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) แทนพญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อเร็วๆ นี้

งานนี้จึงน่าสนใจว่า “สมิติเวช” ภายใต้การนำของซีอีโอคนใหม่ ต่อการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์ตามเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งอย่างนายแพทย์ปราเสริฐ

“เราจะรวมสมิติเวชให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกเป็นสมิติเวชสุขุมวิท หรือสมิติเวช ศรีนครินทร์ และจะร่วมมือทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” เป็นคำเปิดใจของซีอีโอ คนใหม่ “นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร” เมื่อถามถึงวิสัยทัศน์ของสมิติเวช

นพ.ชัยรัตน์ บอกว่าสมิติเวชเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี รวมถึง 22 คลินิกในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ทั้งหมดมีศักยภาพสูงและมีมาตรฐานการแพทย์ขั้นสูงในระดับประเทศ และระดับสากลโดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ดังนั้นการผสานพลังของบุคลากรทั้งหมด โดยใช้จุดเด่นที่แตกต่างกันของสมิติเวชและบีเอ็นเอช รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย จะร่วมกันผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อดูแลสังคมไทย ให้เป็นสังคมสุขภาพดี จึงเป็นภารกิจที่ท้าทายต่อไป

สำหรับแนวในการบริหารงานในปี 2557 นพ.ชัยรัตน์ กล่าวว่า อย่างที่บอกว่าเราจะรวมสมิติเวชให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกเป็นสมิติเวชสุขุมวิท หรือสมิติเวช ศรีนครินทร์ และจะร่วมมือทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

โดยเน้นในเรื่อง Team Up, Power Up โดยมีหลักการคือให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ร่วมมือกันทำ สร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน อาทิ ในเรื่องการพัฒนาในเรื่องการบริการ จะส่งผลถึงคุณภาพงานที่ดี นำพาไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ผลที่ได้รับก็คือความสุขมาสู่คนในองค์กร ผมหวังให้การทำงานในทุกวันมีชีวิตชีวา ทำงานตามจุดมุ่งหมายของตัวเองร่วมกับเป้าหมายองค์กร

นพ.ชัยรัตน์ ทิ้งท้ายว่า คอนเซปต์ Team Up, Power Up มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาร่วมกับการวางแผนงานใหม่ๆ โดยปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลได้รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมในระดับ Gold Awards ในเรื่อง SamitivejSrinakarin Hospital Team up, Power up ในหมวด Human Resource Development

เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นตลอด 34 ปี ที่ไม่เพียงแต่จะพัฒนาทางการแพทย์เท่านั้น แต่สมิติเวชยังเน้นที่จะพัฒนาด้านบริหาร รวมถึงบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานสากล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้นำในด้านการบริการด้านการแพทย์ พร้อมกับการก้าวสู่การเป็น AEC ในปี 2015 ต่อไป

…เห็นได้ชัดว่า ก้าวจังหวะของโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเอช ภายใต้การนำของซีอีโอคนใหม่ จะถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

Did you know …?

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน 26 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทย และมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

บริการทางการแพทย์เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES: BDMS) หรือกลุ่ม BGH
ระดับที่ 1 ตติยภูมิ (Top Tertiary Care Hospital) เป็นโรงพยาบาลระดับทอป ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ระดับที่ 2 ศูนย์ตติยภูมิ (Tertiary Hub) ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช พญาไท 2 กรุงเทพพัทยา ภูเก็ต นครราชสีมา เป็นต้น
ระดับที่ 3 ตติยภูมิธรรมดา ได้แก่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ระดับที่ 4 ทุติยภูมิ (โรงพยาบาลระดับกลาง) ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล กรุงเทพพระประแดง เป็นต้น
ระดับที่ 5 ขั้นปฐมภูมิ (Primary หรือคลินิก “ชุมชน” เป็นโมเดลใหม่ เพื่อขยายไปยังชุมชน หัวเมือง จังหวัดใหญ่

จอมภัค สู่สุข