ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน “วอยต้า เธอราปี”

ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน “วอยต้า เธอราปี”

วอยต้า เธอราปี

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเทคนิคพิเศษ “วอยต้า เธอราปี” ให้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติได้รับความรู้ การจัดท่า และการกระตุ้นด้วยเทคนิควอยต้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้เด็กมีอาการดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ณ ห้อง 2-426 ชั้น 4 อาคารเรียน มฉก. บางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

วอยต้า เธอราปี