เปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพ “นวัตกรรมสร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ “นวัตกรรมสร้างสรรค์”

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านโชว์ศักยภาพแสดงผลงานอาจารย์และนักศึกษา เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 42 มาในแนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ราชมงคลธัญบุรี”

 

ซึ่งงานนี้ได้รับเกียตริจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรีวิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษจากอธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน เรื่อง “Innovation Enerblers : Innovation,Creativity & Entrepreneurship (ICE) and SMEs in Taiwan” อีกด้วย

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักศึกษาจากทุกคณะ ที่พร้อมจะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งการสร้างต้นแบบปลั๊กอัจฉริยะสำหรับบ้านอัจฉริยะ การพัฒนาต้นแบบการผลิตแผ่นเจลมาร์ก หน้าตำรับสมุนไพรไทยในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาต้นแบบเครื่องปลูกเมล็ดธัญพืช

 

ร่วมไปถึงงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีโลก เช่น ผลของการใช้ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิและทดแทนความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ลดการเกิดเชื้อราและยืดอายุของมะม่วงและมะละกอจากวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตร การพัฒนาอุปกรณ์การถักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานถัก และแผ่นฟิล์มมาส์กหน้าบัวหลวงละลายเร็วกับมาโนสเปรย์เพื่อชะลอวัย

 

และโครงการโรงงานต้นแบบผลิตพลังงานสำหรับนิคมอุตสาหกรรมและชุมชม” ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โครงการย่อย คือ โรงงานต้นแบบการบริหารจัดการและแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน โรงงานต้นแบบการแปรรูปวัสดุชีวมวลให้เป็นวัสดุพลังงาน การผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร โรงงานต้นแบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม และแปลงสาธิตการปลูกพืชพลังงาน ซึ่งโครงการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทย์ ลวณะสกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต้นแบบ บริการวิชาการแก่สังคม “ธัญบุรีโมเดล”

 

นอกจากการโชว์ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องของ นวัตกรรมสร้างสรรค์แล้วการเปิดบ้าน open houseครั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี การแข่งขันความรู้ทางวิชาการ การออกร้านสินค้าราคาถูกจาก โครงการ SMEs Turn Around และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อีกด้วย

 

ทั้งนี้สถานศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน ประชาชนสนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4990-2 หรือทาง www.rmutt.ac.th