ศิลปะบวกแฟชั่น ชุด 140 ผลงาน จาก นศ.ออกแบบแฟชั่น มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงผลงานใส่ไอเดียจากแรงบันดาลใจในชีวิตจริง

 

รังสรรค์ผลงานตามสไตล์และเทคนิคของแต่ละคน 20 คน 140 ผลงาน ที่มาจากไอเดียว่าที่ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ การผสมผสานของงานศิลปะและแฟชั่นได้อย่างลงตัว

 

ทั้งนี้ สุระจิตต์ แก่นพิมพ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า สำหรับศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ในปีการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 140 ผลจาก จากนักศึกษา 20 คน โดยแต่ละคนต้องออกแบบตัดเย็บคนละ 7 ชุด ภายใต้แนวคิดที่เกิดจากศิลปะบวกแฟชั่น

 

โดยผลงานแต่ละชิ้นมีจุดเด่นและใส่เทคนิคที่แตกต่างกันออกไป เช่นเทคนิคเดรปปิ้ง การปะติด การปัก ล้วนเกิดจากการเรียนรู้ระหว่างที่เรียน รวมไปจนถึงในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ รู้ถึงวิธีในการจัด การวางแผน และการทำงานร่วมกับคนอื่น