Home / HAPPENING / ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพช่วยงานใหญ่!! ‘อาเซียนซัมมิท’

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โชว์ศักยภาพช่วยงานใหญ่!! ‘อาเซียนซัมมิท’

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กว่า 70 ชีวิต โชว์ศักยภาพ ‘ล่ามภาษาและการจัดบริการอาหารงานเลี้ยง’ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ‘อาเซียนซัมมิท 2019’ เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’ ที่ชาวไทยทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับแขกสำคัญอย่างอบอุ่น

ซึ่งประกอบด้วยผู้นำอาเซียน ผู้นำประเทศคู่เจรจาและคู่สมรส เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวนั้นมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น พลังของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ช่วยงานโดยร่วมเป็นล่ามภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี รวมถึงร่วมจัดบริการอาหารงานเลี้ยง เพื่อดูแลผู้นำชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน

ซึ่งต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดี ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานระดับนานาชาติครั้งนี้”

เสียงจากตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เริ่มต้นคนแรกที่ “มายด์” น.ส.วันวิสา รุ่งเรือง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บอกว่าตนและเพื่อน ๆ ในสาขากว่า 15 คน ได้ช่วยงานโดยการร่วมเป็นล่ามภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี บริเวณจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้นำอาเซียน รวมถึงคัดกรองผู้ร่วมประชุม โดยปฏิบัติงานทั้งหมด 3 วัน

“การทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดบริเวณเครื่องตรวจจับโลหะจะตรวจผู้เข้าออก ว่าพกมีดหรืออาวุธอื่น ๆ เข้ามาหรือไม่ รวมถึงสามารถตรวจสอบวัตถุในกระเป๋า เพื่อตรวจหาวัตถุแปลกปลอมและป้องกันการก่ออาชญากรรม โดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะและวัตถุต้องสงสัยทั้งประเภท Gate และประเภท Handy”

กรณีพบวัตถุต้องสงสัย จะเข้าไปอนุญาตตรวจค้นตามข้อกำหนดและการปฏิบัติเนื่องจากการประชุมดังกล่าวต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูงและเป็นมาตรฐาน ดังนั้นภาษาและทักษะการสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละชาติ มารยาทการตรวจค้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแสดงออกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ส่วนผู้ปฏิบัติงานล่ามภาษา อีกคนหนึ่ง “โค้ช” นายปฏิพัทธ์ สุวรรณเบ็ญจางค์ ชั้นปีที่ 4 เล่าว่าตนได้ใช้ประสบการณ์จากการฝึกสหกิจศึกษาที่ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในตำแหน่งผู้ช่วยนักศึกษาต่างชาติ และประสานงานภายในวิเทศสัมพันธ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ จึงทำให้การปฏิบัติงานราบรื่น

“สิ่งที่ได้รับจากงานก็คือการได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ใหญ่นานาชาติในครั้งนี้” และบอกด้วยว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มีหลายส่วนที่ต้องทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะงานในส่วนของมาตรการความปลอดภัยที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น

“จากความชอบในการใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการจัดงานต่าง ๆ จึงมองอนาคตของตนเองไว้ในแนวทางการประกอบธุรกิจไมซ์ (MICE) ที่สร้างสรรค์งานอีเวนต์ รวมถึงการเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”   

ด้านงานการจัดบริการอาหารงานเลี้ยงหรือแคทเทอริ่ง ซึ่งทำงานร่วมกับศูนย์ประชุมอิมแพค “เดฟ” นายณัฐพงศ์ กุลมา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม เล่าว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับเพื่อนในสาขาประมาณ 60 คน

ซึ่งเป็นงานที่ต้องเตรียมพร้อมหลายด้าน ทั้งบุคลิกภาพ การแต่งกายตามชุดยูนิฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ทั้งยังใช้ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ

“แม้จะรู้สึกเหนื่อยเพราะต้องใช้เวลาเตรียมตัว แต่เป็นประสบการณ์การทำงานจริง ดีใจที่ได้ทำงานใหญ่แบบนานาชาติ ได้เรียนรู้และเห็นมุมมองต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดเตรียมงาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และมองว่าส่วนหนึ่งที่ได้รับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา”

อีกหนึ่งสาว “มายด์” น.ส.จุฑามาศ ลอยลมโชค ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม บอกว่าในการทำงานดังกล่าวนั้น ตนได้ใช้ความรู้จากการฝึกงานที่ เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในแผนกที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือ Food & Beverage Service

และการเรียนการสอนจาก มทร.ธัญบุรี ในรายวิชาการจัดเลี้ยงในภัตตาคาร การผสมเครื่องดื่ม รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งในงานดังกล่าวได้จัดในรูปแบบบริการแบบ Full Service ทั้งอาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก ขนมหวาน รวมถึงเครื่องดื่ม และบอกอีกด้วยว่า “ทั้งหมดถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิต และเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมทำงานสำคัญของประเทศ”

อีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตการทำงานของเหล่านักศึกษาศิลปศาสตร์ ที่ได้ร่วมแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้