Home / Strategic Move / Spotlight / ภารกิจเปลี่ยนครัวโลกสู่ Food Innovation Hub

ภารกิจเปลี่ยนครัวโลกสู่ Food Innovation Hub

ภารกิจเปลี่ยนครัวโลกสู่ Food Innovation Hub

 

ในอดีตรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ด้วยปัจจัยบวกทั้งด้านวัตถุดิบและรสชาติอาหารที่ถูกปากชาวต่างชาติ แต่ดูเหมือนว่าภาครัฐบาลยุค 4.0 ความฝันที่ไทยจะเป็นครัวของโลกนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะนโยบายใหม่ของรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายใหม่สู่การเป็น Food Innovation Hub

 

การที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยน Mindset และนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสินค้าส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนที่ โดยจะพึ่งพาการส่งออกที่เน้นปริมาณเหมือนที่ผ่านมา รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดงาน “ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017” งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มระดับเอเชีย ฉายภาพรวมตลาดส่งออกอาหารไทยอย่างน่าสนใจว่า ภาพปัจจุบันคือไทยเป็นครัวของโลก ดังนั้นสเต็ปต่อไปตามนโยบายของภาครัฐ คือการมุ่งสู่การเป็น Food Innovation Hub ของโลก

 

โดยที่ผ่านมาพื้นเพการส่งออกของไทยมาจากภาคเกษตรโดยเน้นไปที่ ข้าว น้ำตาล โดยประมาณการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในปีนี้จะมีมูลค่ารวม 900,000 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมอาหารเองมีแนวโน้มเติบโต 8% จากปีที่ผ่านมา โดยไทยส่งออกอาหารไปยังส่งออกกลุ่ม CLMV (15.2%) เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่น (13.9%) และส่งออกอาหารสำเร็จรูปอันดับที่ 13 ของโลก

 

รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)
รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า CLMV และ CLMV+3 คือตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มความต้องการอาหารไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน คือ อาหารพร้อมรับประทาน ของขบเคี้ยว และเครื่องปรุงรส ซึ่งสวนทางกับการส่งออกของไทยที่เน้นการส่งออกวัตถุดิบสดในปริมาณมาก แต่มูลค่าน้อย

 

ซึ่งโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องทำการบ้าน คือการทำให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการขายในเชิง Commodity ที่เน้นเชิงปริมาณ มาสู่ Functional Food โดยเอา Innovation เข้ามาช่วยจะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณส่งออกที่น้อยลงแต่มีมูลค่าสูงกว่าหลายเท่าตัว

“ในฐานะที่ผู้จัดการในอุตสาหกรรมนี้ส่วนตัวคิดว่า การนำเอานวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เห็นได้จาก Exhibition เราซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาจากยุโรป ที่มีเทคโนโลยี Know-how ในการแปรรูปอาหารต่าง ๆ แล้วขายกลับมาบ้านในมูลค่าที่สูงกว่า 100 เท่าก็มี แต่การที่จะทำให้เมืองไทยไปถึงจุดนั้นได้ ต้องมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นโนวเลสมาทรานเฟอร์ แต่ปัจุบันเรานำเข้าส่วนประกอบอาหารซะส่วนใหญ่”

 

ภาพสะท้อนใน CLMV ที่เห็นชัดเจนคือทุกประเทศมี GDP สูงกว่าไทยทั้งหมด แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่คือวัตถุดิบที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นคือโอกาสของไทย ที่ต้องกลับมาทบทวนต่อว่าเข้าไปลงทุนได้อย่างไร จะทรานเฟอร์เทคโนโลยีแบบไหน ยูบีเอ็ม ในฐานะที่เป็น Exhibitors มีหน้าที่ชี้ให้ผู้ประกอบการเห็นว่าแนวโน้มธุรกิจนี้เป็นอย่างไร เทรนด์ตลาดจะเป็นไปในทิศทางไหน ซึ่งปีนี้เทรนด์การตลาดมุ่งเน้นไปที่สินค้ารักสุขภาพ-สินค้าท้องถิ่น-ผลิตอย่างโปร่งใส เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการนำไปคิดต่อ เช่น การนำผักผลไม้ ฟรีสดราย ให้เป็นส่วนประกอบอาหาร ส่งโรงงานผลิตต่าง ๆ ที่ทำอาหารสำเร็จรูปก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัว

 

และเพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ได้พัฒนาศักยภาพ อัพเดตข้อมูลอุตสาหกรรมอาหาร และเจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติ ล่าสุด ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จึงได้จัดงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 หรืองานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 นี้

 

โดยในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 22 หลังจากประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เป็นการจัดงานสลับกันในระหว่างประเทศที่ตั้งเป้าเป็นครัวโลก กับประเทศที่มีตลาดและผู้บริโภคจำนวนมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมแสดงงานแล้วกว่า 700 ราย จาก 56 ประเทศทั่วโลก และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 17,000 ราย ซึ่งงานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการไทยที่มีแผนจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจ หรือต้องการสร้างคู่ค้าระดับนานาชาติ

 

สำหรับไฮไลต์ของงาน Fi Asia จะเน้นไปที่การนำเสนอนวัตกรรมในการใช้ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งการจัด Innovation Zone โซนจัดแสดงนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มจากเทรนด์อาหารที่น่าสนใจ การประกาศผลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมส่วนผสมอาหารสำหรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมด้วยหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ