พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 121 บวงสรวงศาลหลักเมือง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย และกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 121 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกราบสักการะและบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาส ที่วันที่ 21 เมษายน วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และเป็นวันทำพิธียกเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ยังได้กราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย