Home / BUSINESS ANALYTIC / นวัตกรรม กับการอยู่รอดบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรม กับการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรม กับการอยู่รอดบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรม กับการอยู่รอดบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์โลกปัจจุบัน บนเงื่อนไขเรื่อง Disruption ได้เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของชีวิต เราจะไม่สามารถดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป

หลาย ๆ ตัวอย่างก่อนที่องค์กรจะประสบความสำเร็จ แน่นอนต้องผ่านช่วงของการความสำเร็จ หรือล้มเหลวมาก่อน อย่าง Alibaba ของ Jack Ma กว่าจะประสบสำเร็จในวันนี้ เขามี ภูมิต้านทานความล้มเหลว สูงมาก จนได้รับการขนานนามในเรื่องของความสามารถด้านนวัตกรรม

“แพ้ไม่ได้แปลว่า ล้มเหลว หรือชนะก็ไม่ได้แปลว่าสำเร็จเสมอไป แต่เป็นเรื่องของการเปิดใจ ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ กล้าลอง กล้าล้ม และเรียนรู้จากมัน”

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นของโลกไร้พรมแดน แถมถูกกดดันอย่างหนักจากเทคโนโลยียุคดิจิทัล ผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ ต้องคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจให้เติบโต เพิ่มยอดขาย และสร้างเส้นทางใหม่ของธุรกิจ นวัตกรรมกลายมาเป็นเรื่อง “Do” or “die”

หลาย ๆ ครั้ง ผู้ประกอบการมักจะมองนวัตกรรมว่าเป็นสิ่งใหม่หรือเป็นอะไรที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม แต่แท้จริงแล้วนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหม่หรือสิ่งแปลกใหม่ทั้งหมด

นวัตกรรม กับการเปลี่ยนแปลง
euronews.com

การจัดการกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพหรือศักยภาพที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้ว และนวัตกรรมที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมครั้งใหญ่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

คงถึงเวลาแล้วที่ผู้นำองค์กร หลาย ๆ แห่งจำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเปลี่ยนเกมการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นี่คือ ส่วนหนึ่งของการพลิกเกมธุรกิจในโลกยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม ที่จะนำพาองค์กรคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามอ่าน นวัตกรรม กับการอยู่รอดบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง กับ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท SEAC ฉบับเต็มได้ที่นิตยสาร Business+ ฉบับพฤษภาคม 2561