Home / HAPPENING / ธนาคารออมสิน เปิดตัว “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” มีดอกเบี้ย พร้อมจัดแคมเปญ “GSB ฟรี เช็ค”
ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดตัว “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” มีดอกเบี้ย พร้อมจัดแคมเปญ “GSB ฟรี เช็ค”

ธนาคารออมสินพลิกโฉมวงการแบงก์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ” มีดอกเบี้ย พร้อมจัดแคมเปญ “GSB ฟรี เช็ค” ฟรี! สมุดเช็ค 1 เล่ม เมื่อเปิดบัญชี/เปิดใช้วงเงินโอดี

ธนาคารออมสิน เปิดรับฝากเงินฝากกระแสรายวันพิเศษบุคคลธรรมดา ได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี นิติบุคคลทั่วไปได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี หวังให้ฝาก/ถอน/จ่ายเงินหมุนเวียนได้คล่องตัว พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ “GSB ฟรี เช็ค” แจกสมุดเช็ค 1 เล่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่เปิดบัญชี 10,000 บาทขึ้นไป หรือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ตั้งแต่ 10 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ดำเนินภารกิจสำคัญคือ มุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งเสริมการออม และนำเสนอรูปแบบการออมผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนภาคการออมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้ ธนาคารฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ : Current Plus ซึ่งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากการฝากเงินทั่วไปเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการจ่ายดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษ “GSB ฟรี เช็ค” ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น

 

ธนาคารออมสิน

 

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรก ที่คำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน ไม่ว่าจะมียอดเงินเท่าใดก็ตาม ซึ่งธนาคารออมสินมุ่งหวังว่านิติบุคคลธุรกิจร้านค้าจะเข้ามาใช้บริการ เพราะนอกจากจะให้ความคล่องตัวในการฝากถอนแล้ว ยังได้รับดอกเบี้ยอีกด้วย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

 

สำหรับเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ เปิดรับฝากจากบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และนิติบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท บุคคลธรรมดาได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี นิติบุคคลทั่วไปได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี สถาบันการเงินได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร ได้รับดอกเบี้ย 0.37% ต่อปี

 

พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “GSB ฟรี เช็ค” ด้วยการให้สมุดเช็ค 1 เล่ม (1 เล่มมีเช็ค 20 ฉบับ) สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไปที่เปิดบัญชี 10,000 บาทขึ้นไป หรือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับอนุมัติเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จะได้รับสมุดเช็ค 1 เล่มเช่นกัน

 

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th / Facebook : GSB Society / Official Line : GSB ธนาคารออมสิน แต่หากมีข้อสงสัย ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115