Home / Lifestyle / Life of living / ทำความรู้จัก เรืออลูมิเนียม “สกุลฎ์ซี” นวัตกรรมเรือไม่จมเมดอินไทยแลนด์

ทำความรู้จัก เรืออลูมิเนียม “สกุลฎ์ซี” นวัตกรรมเรือไม่จมเมดอินไทยแลนด์

“สกุลฎ์ซี นวัตกรรมเรืออลูมิเนียมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว” โดยบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ที่ถูกออกแบบขึ้นมาแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว หรือสปีดโบ๊ททั่วไป

โดยสามารถรับแรงกระแทกได้สูง มีความยืดหยุ่นในกรณีที่เรือเกิดการชนหรือกระแทกจากคลื่น และมีความปลอดภัยในกรณีที่เรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยที่เรือไม่จมลงใต้น้ำ

 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก NIA ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ในวงเงิน 2.79 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเรืออลูมิเนียมลำนี้เน้นความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่ใช้ “นวัตกรรมโครงสร้างอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำ” และการใช้ “นวัตกรรมฉีดโฟมพิเศษความหนาแน่นสูง บรรจุไว้ใต้ท้องเรือ” ทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้หากเกิดเหตุเรือรั่ว นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่จมน้ำ


เรืออลูมิเนียม “สกุลฎ์ซี” ถูกสร้างขึ้นมาโดยเน้นความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่ใช้ นวัตกรรมโครงสร้างอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำ ช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว หรือสปีดโบ๊ททั่วไป ที่มักผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสที่ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้สูง โดยใช้เทคโนโลยีฉีดอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำแบบยาวเป็น Profile T-Beam ในส่วนของกระดูกงูเรือ และ Profile U-Beam ในส่วนของตัวเรือ ใช้อลูมิเนียมเกรดคุณภาพที่ดีที่สุดในท้องตลาดที่มีอายุการใช้งาน 30 ปี ขึ้นไป ทำให้สามารถลดการเชื่อมต่อชิ้นส่วนของโครงสร้างเรือ ช่วยให้เรือมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถรับแรงได้มากขึ้นและมีความยืดหยุ่นสูงในกรณีที่เรือเกิดการชนหรือกระแทกจากคลื่น

โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 74 -114 คน นอกจากนี้ยังมีการใช้ นวัตกรรมฉีดโฟมพิเศษความหนาแน่นสูง บรรจุไว้ใต้ท้องเรือ ทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้หากเกิดเหตุเรือรั่ว และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 3 เท่าของตัวเรือ ในกรณีที่เรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ผู้โดยสารยังสามารถนั่งรอคอยความช่วยเหลือบนเรือได้อย่างปลอดภัยโดยที่เรือไม่จมลงใต้น้ำ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว