ดีเอชแอล เปิดเส้นทางใหม่ พนมเปญ-กรุงเทพ ผลักดันการค้าในประเทศกัมพูชา

ภาพของกัมพูชาที่กำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศการค้าสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นทุกขณะล่าสุด ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการด้านขนส่งด่วนระหว่างประเทศชั้นนำของโลก เปิดให้บริการเส้นทางขนส่งทางอากาศใหม่ระหว่างพนมเปญและกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญในเอเชียแปซิฟิก

การบริการขนส่งด่วนทางเครื่องบินที่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกระหว่างพนมเปญนี้ จะเข้ามาช่วยเสริมทัพเที่ยวบินขนส่งที่มีอยู่แล้วของดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ที่ให้บริการระหว่างเมืองที่สำคัญทั้งสองแห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ และสิงคโปร์ และนับเป็นการขยายขอบเขตการค้าของพนมเปญสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

การบริการขนส่งนี้ดำเนินการโดย K-Mile Air โดยให้บริการ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง B737-400F บรรทุกน้ำหนักรวมได้ถึง 19 ตัน เส้นทางใหม่นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการธุรกิจนำเข้าและส่งออกของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต อาทิ สิ่งทอ และสิ่งก่อสร้าง

เคน ลี ซีอีโอ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “เส้นทางบินใหม่นี้ นับเป็นอีกก้าวที่แสดงถึงศักยภาพด้านการค้าของประเทศกัมพูชาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีพ.ศ. 2558 การค้าขายระหว่างประเทศกัมพูชาและไทยมีมูลค่าถึง 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปีพ.ศ. 2557 ประเทศกัมพูชายังได้นำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์ รวมมูลค่ากว่า 1.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งทั้งขาเข้าและขาออกจากตลาดการค้าที่สำคัญ อาทิ ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าประจำภูมิภาคของเราด้วยนั้น ทำให้ดีเอชแอลเชื่อมั่นว่า เส้นทางการขนส่งทางอากาศใหม่นี้ จะช่วยพัฒนาธุรกิจทางการค้าของประเทศกัมพูชาได้อย่างแน่นอน และเครือข่ายการขนส่งทางอากาศที่ครอบคลุมของเราจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าของประเทศกัมพูชาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

การบริการขนส่งทางอากาศใหม่ระหว่างพนมเปญและกรุงเทพฯ ของดีเอชแอล จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกของประเทศกัมพูชา ผ่านเครือข่ายการให้บริการระหว่างประเทศของดีเอชแอล ที่ครอบคลุมถึง 220 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลก ทั้งนี้ กรุงเทพฯ นับเป็น 1 ใน 4 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สำคัญของดีเอชแอลในเอเชียแปซิฟิก ที่มีเครื่องบินสำหรับขนส่งในเส้นทางภายในเอเชีย 20 ลำ และเที่ยวบินขนส่งรายวันถึง 820 เที่ยว ในการลำเลียงขนส่งสินค้าของลูกค้าไปทั่วทุกมุมโลก

เส้นทางการบินใหม่นี้เป็นเส้นทางล่าสุดที่เพิ่มขึ้นจากเที่ยวบินที่ให้บริการผ่านศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพฯ การให้บริการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและยกระดับศูนย์กระจายสินค้าของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางการค้าในเขตอินโดจีน ศูนย์กระจายสินค้าดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ดำเนินการขนส่งสินค้ากว่า 6.5 ล้านชิ้นในปี 2558 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค

เมื่อปีพ.ศ. 2558 เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 7 พร้อมขีดความสามารถด้านลอจิสติกส์ที่โตตามขึ้นด้วย ทั้งนี้ ระหว่างปีพ.ศ. 2553 และ 2559 ประเทศกัมพูชาสามารถขยับตำแหน่งบนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ของธนาคารโลกสูงขึ้น 53 อันดับ รั้งอยู่ในอันดับที่ 73 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการให้การสนับสนุนด้านการค้าของ Trade Related Assistance ในโครงการของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะด้านการปฏิรูปการศุลกากรและชายแดน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มสมาคมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ช่วยพัฒนาด้านลอจิสติกส์และกระแสการไหลเวียนทางการค้าระหว่างประเทศกัมพูชาและตลาดการค้าในภูมิภาคนี้

ฌอน วอล รองประธานฝ่ายบริหารด้าน Network Operations and Aviation ของดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส เอเชีย แปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “ประเทศกัมพูชากำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพิ่มความต้องการในการขนส่งลำเลียงสินค้าต่างๆ มากขึ้น การเปิดให้บริการในครั้งนี้ จึงนับเป็นข่าวดีต่อธุรกิจทางการค้าในประเทศกัมพูชา เพราะจะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการขนส่ง ความถี่ในการขนส่ง และประสิทธิภาพในธุรกิจส่งออกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในตลาดการค้าแห่งใหม่ และนับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาเครือข่ายและการเชื่อมโยงของดีเอชแอลเพื่อมอบเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า”

การพัฒนาด้านเครือข่ายและโครงสร้างขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง อาทิ เกตเวย์และศูนย์บริการต่างๆ จะช่วยให้ดีเอชแอลสามารถมอบการบริการด้านลอจิสติกส์ที่มากด้วยประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของเรา B+