Life Is On กับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย


เมื่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ทำให้เกิดความท้าทายในหลายๆ มิติ
สัมภาษณ์พิเศษ มาร์ค เพลิทิเยร์ ประธานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ถึงวิธีรับมือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

วิธีรับมือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย