ค้าชายแดน-ผ่านแดนมีลุ้นฟื้นตัวสูง มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกตลาด ประเทศคู่ค้าคุม COVID อยู่ ส่งออกจีนโต 126.44% ทุเรียน มังคุด ลำไย กองกำลังหลัก!

การค้าชายแดนในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะเจอกับข้อจำกัด และเงื่อนไขที่มากขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 แต่จากตัวเลขนับตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นเลยทีเดียว

ล่าสุด ได้มีการประกาศตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทย เดือนกรกฎาคม 2564 ออกมาในวันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 90,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2563 ถึง 41.70%

นั่นทำให้ภาพรวมการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดนช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม) มีมูลค่ารวม 591,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.88% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

แบ่งเป็นการส่งออกผ่านการค้าชายแดน 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย , เมียนมา ,ลาว และกัมพูชา มูลค่ารวม 40,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.55% และการส่งออกผ่านการค้าผ่านแดน 3 ประเทศ จีน, เวียดนาม และสิงคโปร์ มูลค่ารวม 49,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.84%

หากมองการเติบโตเป็นรายประเทศโดยเรียงลำดับจากการเติบโตสูงสุดไปน้อยสุดได้แบบนี้

ส่งออกไปจีน เพิ่มขึ้น 126.64% , สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 59.85% ,มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 17.95% , เมียนมา เพิ่มขึ้น 10.65% ,ลาว เพิ่มขึ้น 8.08% ,กัมพูชา เพิ่มขึ้น 5.12% และ เวียดนาม เพิ่มขึ้น 1.63%

จะเห็นได้ว่าการส่งออกผ่านการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นบวกทั้ง 7 ประเทศ โดยประเทศที่เป็นบวกสูงสุด คือจีน +126.44% และสินค้าส่งออกผ่านแดนไปจีนที่โตมากที่สุด คือผลไม้สดและผลไม้แห้ง +348% มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท โดยเฉพาะทุเรียนมีมูลค่า 10,600 ล้านบาท มังคุด 4,700 ล้านบาท และลำไย 370 ล้านบาท

ในส่วนของสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,319,325 ล้านบาท ลดลง 1.70% จากปี 2562

ขณะที่ก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดเป้ามูลค่าการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนของไทยในปี 2564 ที่มูลค่า 1,360,000 -1,400,000 ล้านล้านบาท จากปี 2563 มีมูลค่า 1,319,325 ล้านบาท หรือคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 3-6%

ดังนั้น เราจึงมองว่า แนวโน้มปี 2564 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีโอกาสฟื้นตัวสูง เห็นได้จากตัวเลข 7 เดือนแรกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกๆ ประเทศ ประกอบกับสถานะการณ์โควิด-19 ในประเทศคู่ค้าเริ่มดีขึ้น จึงคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสที่ทั้งปีฟื้นตัวได้ค่อนข้างสูง

จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564 พบจำนวนของการฉีดวัคซีนในประเทศคู่ค้าชายแดนไทย และค้าผ่านแดน ดังนี้

มาเลเซีย จำนวน 32.6 ล้านโดส (43.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
เมียนมา จำนวน 6.25 ล้านโดส (3.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
ลาว จำนวน 3.1 ล้านโดส (13.8% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
กัมพูชา จำนวน 18 ล้านโดส (49.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
จีน ฉีดวัคซีนประชากรทั้งหมดในประเทศครบแล้ว 223 ล้านคน
เวียดนาม จำนวน 17.6 ล้านโดส (2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
สิงคโปร์ จำนวน 8.78 ล้านโดส (76.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

ข้อมูล : รมว.พาณิชย์ , dft.go.th , Vaccinations by location From Our World in Data
.
Line Business+ ได้ที่ https://lin.ee/pbIHCuS
.
ติดตาม Business+ ได้ที่ thebusinessplus.com
.
#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #พาณิชย์ #การค้าชายแดน