ขอเชิญ หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมพิจารณา เพื่อรับถ้วยรางวัล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รางวัล “Thailand Digital Transformation Awards 2021”

.
.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Business+จับมือจัดงาน
Thailand Digital Transformation Week 2021
.
โอกาสนี้ ขอเชิญ หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมพิจารณา เพื่อรับถ้วยรางวัล
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รางวัล “Thailand Digital Transformation Awards 2021”
รางวัลเพื่อมอบกับให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
.
เปิดรับสมัครวันนี้ – 8 ตุลาคม 2564 สมัครคลิก :
https://forms.gle/Kg9szU4KXpBNxWQJA
.
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ThailandDT.com
.
.
.