Home / Strategic Move / Spotlight / กสิกรไทยลุยเปิดสาขาพนมเปญ เล็งปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ 1,500 ล้านบาท

กสิกรไทยลุยเปิดสาขาพนมเปญ เล็งปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ 1,500 ล้านบาท

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศกัมพูชาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

 

กสิกรไทยลุยเปิดสาขาพนมเปญ

อีกทั้งยังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่ดินว่างเปล่า และแรงงานคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นตลาดที่ยังสดใหม่ พร้อมศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโตสูงในระดับ 7% มาอย่างต่อเนื่องหลายปี

 

จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ทำให้มีนักลงทุนจากประเทศไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูตประจำราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ข้อมูลว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 7% ซึ่งเติบโตต่อในระดับนี้มาหลายปี และคาดว่าในปี 2560 จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 7% เช่นเดียวกับที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตได้สูง เนื่องจากเป็นประเทศที่เปิดรับการลงทุนแบบเศรษฐกิจเสรี ทำให้มีข้อจำกัดด้านการลงทุนน้อย ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในวัยทำงาน โดยสัดส่วนประชาการกว่า 70% มีอายุต่ำกว่า 35 ปี หรือมีอายุเฉลี่ย 24 ปี จากจำนวนประชากรทั้งหมด 16 ล้านคน อีกทั้งยังมีค่าแรงถูกกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกขยายการลงทุนมายังกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง และนับตั้งแต่ปี 2554-2558 มีการลงทุนจากจีนมากที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ขณะที่ไทยมีการลงทุนเป็นอันดับที่ 6

 

แน่นอนว่า การที่นักลงทุนไทยได้ขยายการลงทุนเข้าไปยังกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลต่อความต้องการทางด้านเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทยได้เข้าไปปักหมุดเปิดสาขาให้บริการในกัมพูชาแล้ว 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และส่าสุด ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 และได้ทำพิธีเปิดสาขาพนมเปญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

 

กสิกรไทยลุยเปิดสาขาพนมเปญ

ด้าน ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงการเปิดสาขาธนาคารกสิกรไทยแห่งแรกในกัมพูชาว่า จากข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา พบว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และมีความพร้อมในด้านกำลังการผลิตและมีความต้องการในการบริโภคสูง เนื่องจากมีประชากรวัยแรงงานเป็นจำนวนมาก และยังมีค่าแรงที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกขยายการลงทุนเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ส่งผลให้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จีดีพีของประเทศมีการขยายตัวไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี

 

นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชายังมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็มีการขยายตัวที่ดี โดยภาพรวมเป็นประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนของธุรกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของสาขาพนมเปญในระยะแรก จะมุ่งเน้นการเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกต่อนักธุรกิจไทย ทั้งด้านการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ พร้อมสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหารแปรรูป ฯลฯ นำเสนอบริการรับชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทไทย-เรียลกัมพูชา สำหรับการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา และบริการธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโรงงานผลิต

 

“ปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไทยที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชา มีมูลค่าการลงทุนรวม 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายบริการให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าเราไม่ได้เข้ามาเปิดสาขาให้บริการอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้เป็นพันธมิตรกับ Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank ซึ่งเป็น Bank Agent ให้บริการด้านการโอนเงินรายใหญ่ในกัมพูชา เพื่อให้บริการลูกค้าในประเทศไทยโอนเงินผ่าน K-Mobile Banking จากประเทศไทยมายังบัญชีผู้รับในประเทศกัมพูชาผ่าน Wing ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการให้คำแนะนำด้านการค้าการลงทุนแก่นักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง” กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยกล่าว

พร้อมระบุว่า เป้าหมายของการเปิดให้บริการของกสิกรไทยในปีนี้ ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อในกัมพูชาให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1,500 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายขยายการให้บริการทางการเงินให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นและลูกค้ารายย่อยในกัมพูชาจะมีมากขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

กสิกรไทยลุยเปิดสาขาพนมเปญ

อย่างไรก็ดี ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินแตกต่างจากประเทศไทย โดยเฉพาะการเติบโตของบริษัทประเภท Bank Agent ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยในอนาคตธนาคารกสิกรไทยมีแผนจะขยายจำนวนการปล่อยสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยและไมโครไฟแนนซ์ ที่มีอัตราการเติบโตและมีความต้องการในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตรในพื้นที่การเกษตรของกัมพูชาอีกด้วย

 

แน่นอนว่า การเข้าไปให้บริการในประเทศกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำเอาศักยภาพของธนาคารทั้งด้านการให้สินเชื่อ นวัตกรรมเพื่อการให้บริการธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งบริการรับชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่นทั่วภูมิภาคอาเซียน และความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิง เข้ามาต่อยอดให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศกัมพูชา ทั้งลูกค้าธุรกิจรวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยในอนาคตด้วยเช่นกัน