กรุงเทพประกันชีวิต กลยุทธ์ปี 2561

กรุงเทพประกันชีวิตชูกลยุทธ์ปี 61 “เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง”

กรุงเทพประกันชีวิตเผยกลยุทธ์ปี 2561

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์การวางแผนการเงิน ช่องทางการขาย ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการยกระดับตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินให้พร้อมบริการ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด Make a Change หรือ เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง

กรุงเทพประกันชีวิต กลยุทธ์ปี 2561
นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

 

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน บริษัทมีเบี้ยประกันภัยใหม่จากแบบประกันหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า มีการเพิ่มจำนวนตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมามีตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการสร้างที่ปรึกษาการเงิน ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายเช่นกัน และเติบโตมากกว่า 10% รวมทั้งยังพัฒนาคุณภาพและความสามารถของตัวแทน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนนักวางแผนการเงินที่ได้รับคุณวุฒิ CFP® และ AFPT™ มากกว่า 100 คน ที่สำคัญบริษัทมีการดำเนินงานที่มั่นคงโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 252% ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “Make a Change เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง มีการดึงกลยุทธ์หลักที่สำคัญ มาผลักดันให้เกิดพัฒนาการต่างๆ ตั้งแต่ภายในองค์กร มุ่งมั่นสู่การช่วยเหลือลูกค้าภายนอกด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ โดยมีแผนพัฒนาช่องทางการขายเดิม ขยายช่องทางใหม่ อาทิ การเพิ่มยอดขายในช่องทางออนไลน์ เป็นต้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมาก การสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่ผู้บริโภค เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน

กรุงเทพประกันชีวิต กลยุทธ์ปี 2561

ยกระดับการดำเนินงานและบริการ ให้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ แบบ One-stop service นอกจากจากพัฒนาช่องทางการขายแบบประกันออนไลน์ บริษัทยังได้พัฒนา ระบบบริการลูกค้าออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถทำจัดการข้อมูลส่วนตัวได้อย่างครบวงจรผ่านทางระบบออนไลน์ เพิ่มความสะดวก สบายที่ทำได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ทุกที่ ทุกเวลา ช่องทางนี้เป็นการเพิ่มความสะดวก และความรวดเร็วให้แก่ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลการลงทุนตัวเองได้ง่ายขึ้น

การพัฒนานวัตกรรม เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายประกันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้น การพัฒนาระบบบริการลูกค้า และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าและตัวแทน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างทีม และสร้างที่ปรึกษาการเงินที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมพัฒนาตนเองให้ทำงานในแนวทางของนักวางแผนการเงิน และยังได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อผลักดันศักยภาพบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรุงเทพประกันชีวิต กลยุทธ์ปี 2561

นอกจากกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดแล้ว นายวิพล กล่าวเสริมว่า เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสู่การเติบโตในอนาคต บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินงานให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง พร้อมพัฒนาทีมงานบุคลากร ตัวแทนในองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลที่สะท้อนถึงแผนการดำเนินงานระยะยาวที่มั่นคง และเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความสำเร็จ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ในตลาด ปี 2561 ตามแนวคิด Make a Change เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กรุงเทพประกันชีวิต บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า