กฟน. มอบความสุขปีใหม่

กฟน. มอบความสุขปีใหม่แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นด้วยปฏิทินและหนังสืออักษรเบรลล์ พร้อมหนังสือเสียงแก่สมาคมคนตาบอดฯ

วันนี้ (10 มกราคม 2562) นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อม นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ส่งมอบปฏิทินการไฟฟ้านครหลวงในรูปแบบอักษรเบรลล์ จำนวน 500 ชุด หนังสืออักษรเบรลล์ เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 1,250 เล่ม และหนังสือเสียงระบบเดซี่ เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 3,200 แผ่น ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นายกิตติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ และนำไปแจกจ่ายเพื่อประโยชน์และความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต