ยิบอินซอย รวมใจต้านภัยโควิด -19 บริจาคระบบ CCTV 50 ชุด สำหรับดูแลผู้ป่วยระยะไกลให้กับสถาบันราชประชาสมาสัย

เมื่อเร็วๆ นี้ นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด  (ที่   4 จากขวา) และนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทยิบอินซอย ชาวยิบอินซอย มูลนิธิ เลนำคิน มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย มูลนิธิร่มบุญ กองทุนธาดา-สมทรง ยิบอินซอยและมิตรรวมใจ  ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง High Flow O2 จำนวน 1 เครื่อง และระบบ CCTV จำนวน 50 ชุด สำหรับดูแลผู้ป่วยระยะไกลให้กับสถาบันราชประชาสมาสัย  โดยมี น.พ. จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการ  (ที่ 4 จากซ้าย) นายนิยม ไกรปุย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  (ซ้ายสุด) และ พ.ญ. ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ (ที่ 2 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ