ยิบอินซอย ประกาศความเป็นผู้นําด้าน IT คว้ามาตรฐาน CMMI Version 2.0 for Development at Maturity Level 3

เมื่อเร็วๆนี้ คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ยิบอินซอย จำกัด (ซ้าย)  รับเกียรติบัตร CMMI Version 2.0 for Development at Maturity Level 3  จาก ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ขวา) ณ Training Center บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

โดยบริษัท ยิบอินซอย  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration V2.0 for Development at Maturity Level 3  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการด้านซอฟต์แวร์ให้มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี มีวิธีการวัดผลหรือประเมินกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เป็นแนวทางช่วยให้องค์กรมีกระบวนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องตามวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยทางยิบอินซอย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CMMI) มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว