Home / Leaderships Management / Technology for Business / เตรียมรับมือ 3 เทรนด์โลกกระทบธุรกิจปี 2020

เตรียมรับมือ 3 เทรนด์โลกกระทบธุรกิจปี 2020

ปัจจุบันทั่วโลกต่างยอมรับไปในทางเดียวกันว่า การดำเนินธุรกิจในยุคนี้ เป็นยุคที่ท้าทายความสามารถองค์กร ท้าทายผู้นำ หลายธุรกิจ (อาจ) ล้มหายตายจากไปในเวลาอันรวดเร็ว

สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือ ผู้นำต้องทำอย่างไร เพื่อให้พร้อมจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นและจะนำพาองค์กรให้ก้าวได้อย่างมั่นคง และทันรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา“ทุกวันนี้เราอยู่ใน Disruptive World แนวโน้มสำคัญอยู่ที่การขยายตัวของเทคโนโลยี ซึ่งธุรกิจและองค์กรใหญ่ๆ มีการปรับเปลี่ยนระบบ โครงสร้าง มีการปรับลดจำนวนพนักงาน วันนี้ประเทศไทยยังมีความน่ากังวลมาก เพราะเรายังไม่เข้าใจว่า เศรษฐกิจและ รูปแบบการทำงานจะต่างออกไปอย่างไร คนไทยยังไม่เข้าใจเลยว่าหลายๆ เรื่องจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดไหน นี่คือความน่ากลัวของประเทศไทย”

นี่คือคำกล่าวของ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคตะวันออก หรือ SEAC (South East Asia Center) ที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจในยุคดิจิทัล

เมื่อมองถึงแนวโน้มกระแสโลกที่พลิกโฉมรูปแบบการทำธุรกิจไทย และกระทบอุตสาหกรรมโลกที่ระดับผู้นำองค์กรในปี 2020 ควรจะรู้ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน

1. โลกที่พนักงานในองค์กร (workforce) ไม่เหมือนเดิม

ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำองค์กร ต้องเข้าใจว่า ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พนักงานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากรู้ผ่านแค่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ทำให้พนักงานเก่งขึ้น รู้เยอะขึ้น และเก่งขึ้น

คำถามคือ ผู้นำองค์กร จะทำอย่างไรเพื่อสร้าง workforce ให้แข็งแกร่งขึ้น

“การที่พนักงานรู้เยอะขึ้นไม่ใช่เรื่องผิด อย่างเวลาบริษัทแจ้งพนักงานว่าจะประชุมเรื่องนี้ หัวข้อนี้ พนักงานต่างก็ไปอ่านและศึกษากันมาก่อนแล้ว เมื่อถึงเวลาเข้าประชุม ต่างคนก็รู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร เห็นได้ชัดว่าลูกน้องรู้มากขึ้น รู้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน”

2. โลกที่หน้าตาธุรกิจ ไม่เหมือนเดิม

โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้ต้องฉลาดขึ้น เป็น Smarter Business ตัวอย่างล่าสุดคือ CEO ของ Airbnb ‘Mr. Brian Chesky’ ประกาศเพิ่มจำนวนห้องพักเป็น 30,000 ห้อง ในเวลา 2 สัปดาห์ ขณะที่ Marriott วางแผนเพิ่มจำนวนห้องพัก 30,000 ห้อง ภายในปีนี้ การมองถึงผลลัพธ์ 10X ให้ขับเคลื่อน จาก “ปลาใหญ่กินปลาเล็กใหญ่” สู่การเป็น “ปลาเร็วกินปลาช้า” จุดนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจน

3. โลกแห่ง 2D คือ Digitalization และ Disruption

“Disruption ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เส้นทาง หรือวิธีการที่ธุรกิจจะดำเนินไปสู่อนาคต”

บิล เบอร์เนตต์ นักออกแบบและผู้เขียนหนังสือ ‘คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking’ ระบุ

Digitalization และ Disruption เป็นอิทธิพลใหม่ในชีวิตของพวกเราทุกคน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้นำหลายคนอาจไม่เข้าใจหรือไม่ใส่ใจไม่ได้แล้ว…