27 ปีเคียงข้างสังคมไทย – วัตสัน ประเทศไทย กับความตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 27 ปีของ วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านค้าปลีกด้านความงามและสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์ประสบการณ์การชอปปิ้งที่เหนือระดับ หรือสร้างการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้กับทุกคนเท่านั้น แต่อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ คือความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น ด้วยการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและเดินหน้าเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ผ่านแนวคิด “Put a smile on our customers’ faces today and tomorrow” ซึ่งเป็นสิ่งที่วัตสันให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ด้วยเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่สำคัญของ A.S. Watson Group ในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) และความรับผิดชอบต่อสังคม วัตสันจึงให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนผ่านโครงการสนับสนุนความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานสุขภาพที่ดี จิตใจที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างความมั่นใจ และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในสังคม ผ่านกิจกรรมแคมเปญการกุศลที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

สนับสนุน เคียงข้าง สร้างพลังใจให้กับเด็กและสตรีในประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม วัตสัน ประเทศไทย ได้เดินหน้าช่วยเหลือเด็กและสตรีกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากปัญหาวิกฤติรอบด้าน ผ่านการสนับสนุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หรือบ้านพักฉุกเฉิน ในแคมเปญ Green Ribbon” กิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียวในวันสตรีสากลโลก (International Women’s Day) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 ปี รวมไปถึง ”การประมูลและจำหน่ายตุ๊กตาการกุศล” เนื่องในโอกาสครบรอบของวัตสัน ประเทศไทย เพื่อระดมทุนสนับสนุนบ้านพักฉุกเฉินโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ วัตสัน ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านแคมเปญ Do Good Together” โดยการบริจาคผ้าอนามัยให้กับโรงเรียนทั่วภูมิภาคกว่า 20 โรงเรียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆ ใส่ใจการมีสุขอนามัยที่ดี พร้อมเติบโตสู่สังคมอย่างแข็งแรง

ภาพกิจกรรม Green Ribbon ระดมทุนช่วยเหลือสตรี เนื่องในวันสตรีสากลโลก ณ บริเวณร้านวัตสัน สาขา CP TOWER

ภาพกิจกรรม การประมูลและจำหน่ายตุ๊กตาการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของวัตสัน

ภาพกิจกรรม Do Good Together ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กๆ ผ่านการบริจาคผ้าอนามัยให้กับโรงเรียนทั่วภูมิภาคกว่า 20 โรงเรียน

แบ่งปันรอยยิ้ม ตอบแทนสังคมไทย พร้อมส่งต่อความมั่นใจให้กับทุกคนในสังคม

การมีสุขภาพที่ดีนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ท่ามกลางปัญหาสุขภาพที่คนไทยต้องเผชิญ ในฐานะผู้นำร้านค้าปลีกด้านความงามและสุขภาพ วัตสันจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การคืนรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ด้วยการจับมือร่วมกับลิสเตอรีน มอบรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แคมเปญ GIVE A SMILE’ ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) สนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมฟรี ซึ่งทำต่อเนื่องมาแล้วกว่า 5 ปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของ A.S. Watson Group ในการตั้งเป้าคืนรอยยิ้ม 10,000 รอยยิ้มภายในปี 2573 รวมไปถึงการส่งต่อความมั่นใจกลับคืนให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ประสบภาวะผมร่วงจากการรักษาด้วยเคมี ผ่านโครงการ Smile for Good’ โดยการบริจาคผ้าคลุมผมทำมือพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพตราวัตสันให้กับผู้ป่วย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานวัตสันในการเย็บผ้าคลุมผมกว่า 100 ชิ้น เพื่อมอบให้กับแผนกกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อกลุ่มคนเปราะบางที่เกิดจากความทุ่มเทของพนักงานวัตสันอีกมากมาย เพื่อตอบแทนสังคมไทย และคืนรอยยิ้มให้กับผู้คนในชุมชนที่วัตสันให้ความสำคัญมาโดยตลอด

วัตสัน สนับสนุนการผ่าตัดศัลยกรรมฟรี ร่วมมอบรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แคมเปญ ‘GIVE A SMILE’

ภาพกิจกรรม Smile for Good บริจาคผ้าคลุมผมทำมือ คืนรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คุณนวลพรรณ ชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ทุกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของวัตสันนั้น นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะเรามีความเชื่อว่า ความสำเร็จของวัตสันนั้น ไม่ใช่แค่เพียงผลักดันการเติบโตทางธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น แต่การส่งเสริม ชุมชน พนักงาน ผู้คน และโลกของเราก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้สังคมของเราสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน ไปพร้อม ๆ กับเรา”

วัตสัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ด้วยความมั่นคง พร้อมความตั้งใจในการตอบแทนสังคมและการสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยความตั้งใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับสังคม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความเท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา และทุกความเชื่อ ในอนาคต วัตสันจะยังคงเคียงข้างสังคมไทย เดินหน้าไปพร้อมๆ กับทุกคน เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง